АПИ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти при ремонта на 4 пътни участъка


АПИ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти при ремонта на 4 пътни участъка

Агенция „Пътна инфраструкттура“ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти за основния ремонт на 4 пътни участъка, които са в областите Бургас, Варна, Стара Загора и Хасково. Въз основа на проектите, които трябва да се направят, след това ще бъдат рехабилитирани близо 12 км от път III-807 Върбица – Скобелево, 58 км от път II-99 Бургас – Царево, 33 км от път І-9 Обзор – Слънчев Бряг, 66 км от път ІIІ – 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ – Гюльовца – Каблешково – I-9.

Бъдещите изпълнители ще трябва да извършат геодезически измервания, конструктивни обследвания, инженерно-геоложки проучвания, да изработят технически проекти и т. н.
Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800″. Участъкът е на територията на областите Хасково и Стара Загора. Индикативната стойност на проекта е 68 833 лв. без ДДС;

Обособена позиция №2: „Път II-99 Бургас – Царево от км 0+000 до км 58+000″. Отсечката е в област Бургас. Индикативната стойност е 255 828 лв. без ДДС;
Обособена позиция №3: „Път І-9 Обзор – Слънчев Бряг от км 165+900 до км 199+100″. Участъкът е на територията на областите Бургас и Варна. Индикативната стойност на проекта е 193 667лв. без ДДС;

Обособена позиция №4: „Път ІIІ – 906 „I-9-/Ст. Оряхово-Обзор-/ – Гюльовца – Каблешково – I-9″ от км 0+000 до км 65+674″. Отсечката е в областите Варна и Бургас. Индикативната стойност на проекта е 400 000 лв. без ДДС.
Срокът за подаване на офертите е до 17:30 часа на 26 юли 2018 г.

Общата индикативна стойност на поръчката за изготвяне на четирите технически проекта е 918 хил. лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.
Вашият коментар