Въвеждат минимално съдържание на биодизел в горивата за транспорта


Въвеждат минимално съдържание на биодизел в горивата за транспорта

От 1 септември 2018 г. горивата от нефтен произход в транспорта трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение. Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, съобщава БГНЕС.

Промените ще съдействат за изпълнение на националната цел за потребление на биогорива от ново поколение (произведени от отпадъци и остатъци – слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци).

В изпълнение на изискванията на европейска директива България е представила в Европейската комисия национална цел за потребление на биогорива от ново поколение в размер на 0,05 процентни пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от възобновяеми източници във всички видове транспорт. Целта трябва да бъде постигната до 2020 г.

С промените в законопроекта се предлагат критерии за устойчивост при използване на биогорива.

Въвежда се изискване за откриване и проследяване на суровините за производство и самите биогорива по цялата верига на стойността. По този начин ще се предотврати умишленото им модифициране или превръщане в отпадъци, така че да попаднат в обхвата на суровините за производство на биогорива от ново поколение. При констатиране на нарушения ще бъде уведомявана ЕК.
Вашият коментар