Лятна кампания срещу трафика на хора ще се проведе в Бургас


Лятна кампания срещу трафика на хора ще се проведе в Бургас

Официалната статистика показва, че за 2016 г, в Бургас, 50 жени са станали жертви на трафика на хора и са свидителствали по дела, свързани с това престъпление.

Реалния брой на жертвите е многократно по-голям.

Местната комисия за борба с трафика на хора в гр. Бургас организира информационна кампания, посветена на 30 юли – Международния ден за борба с трафика на хора.

Кампанията е част от световната инициатива „Синьо сърце“, провеждаща се на този ден под патронажа на ООН.

Синьото сърце /Вluе heart/ е символ на тъгата у жертвите на трафика на хора. Синьото сърце носи и друг символ – на студенината и коравосърдечието у трафикантите, чиято цел е експлоатацията на хора, независимо от страданията им. Затова кампанията се нарича „Синьо сърце“ и показва съпричастност към жертвите на трафик на хора!

Кампанията в Бургас включва събития на открито /Терасата до Казиното/ – демонстрации на Free running, брейк, рисуване върху асфалт, боди-арт, Life chat, демонстрации на Ролер клуб Бургас и др.

Кампанията се провежда с подкрепата на Виртуал Бургас, които ще заснемат събитието от въздуха и с 360° фотография./Facebook – Virtual BURGAS/
Вашият коментар