Няма в прахоляк и отрови да отглеждаме децата!


Няма в прахоляк и отрови да отглеждаме децата!
Не на взривовете в планината!
Няма в прахоляк и отрови да отглеждаме децата!
Да съхраним природата и живота си!
Край на концесиите тук!
Под тези лозунги на 19-ти Май край село Белащица се състоя многолюден екологичен протест срещу „ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД- концесионер на кариерата за добив на трошен камък намираща се в района. Протеста бе подкрепен и от жителите и кметовете на селата Белащица, Гълъбово, Марково, Брестник и Брани поле, като и от обществениците- Запрян Козлуджов, Ректор на Пловдиски Университет Паисий Хилендарски, Емил Георгиев, председател на ПК Екогласност и Д-р Костадин Сотиров.
Жителите на тези населени места страдат от лошата експлоатация на находището, вследствие на което са налице замърсяване на водосборните зони за питейната вода, стряскащ шум от взривяване на скалите, влошаване на пътната обстановка и силно амортизиране на самата пътна мрежа. Но най-големият екологичен проблем е силно запрашения въздух който води до остри респираторни заболявания, особено сред децата.
По документи, концесията изтича през 2021 г, но това не е краят на проблема. Фирмата иска да удължи договора си за още 25 г, както и да разшири територията си с още 50 дка. Находището се намира в подножието на Родопите и разширяване означава, сеч на гората, още замърсяване, още камиони по пътя и още прах.
Лекарят от селото, Костадин Сотиров, заяви че от 2001год. до сега, белодробните заболявания и проблеми в региона са се умножили. Потенциалното разрастване на кариерата автоматично означава увеличаване на риска от заболявания. Концесионерът, по закон, е длъжен да рекултивира използваните площи, но за сега не се предприети никакви мерки, от негова страна.
По този повод, жители от селата в района са сформирали Инициативен Комитет, чрез който днес бе организиран мирен протест на пътя водещ до кариерата. Събраха се граждани от изброените места и заедно изразиха тревогата си и позицията, че не желаят да търпят повече рушенето на Родопите, селата, къщите и най-важното– здравето им. Председателят на партия Политически клуб „Екогласност“, Емил Георгиев, показа снимки, заснети с дрон ясно сочещи, че ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ ПЛОВДИВ“ АД е във нарушение на закона като самоволно е разширил границите на кариерата.Подобни новини

Вашият коментар