Смарт приложение за мобилен телефон разпознава видове птици


Смарт приложение за мобилен телефон разпознава видове птици

Мобилно приложение разпознава видове птици. SmartBirds е основно обновено и с добавени функционалности.

Благодарение на това, че ние даваме една много лесна, бърза и достъпна информация за това кои видове са ловни и кои от тях често биват бъркани със защитени видове птици, даваме възможност на ловеца да ги определи много бързо, докато все още е сред природата по време на лов. Това поясни в интервю за предаването „Хоризонт до обед“ Мариана Вълчева от Българското дружество за защитата на птиците (БДЗП):

„С едни много добри рисунки са отбелязани основните отличителни белези и едновременно с това ловецът има възможност да получи информация за това какви са нормите за отстрел, какви са сроковете, които са разрешени за ловуване в този период.

Ние смятаме, че по този начин ще бъдем полезни и всъщност ще обогатим познанията на ловците, така че онези от защитените видове птици, които много често стават неволна жертва на лов, да са по-малко.

При обновяването на мобилното приложение ние дадохме възможност всеки, който го ползва, дори и в момента да няма мобилна връзка, веднага да му бъде посочена информация за най-близките зони на „Натура 2000″. Така всеки може да провери какво е разрешено и какво съответно е ограничено в тези зони“.




Вашият коментар