Спад с почти 13% на българския износ за трети страни и увеличение с над 23% на вноса


Спад с почти 13% на българския износ за трети страни и увеличение с над 23% на вноса

През периода януари – ноември 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.7% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 16 148.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия, Бившата югославска република Македония и Съединените американски щати, които формират 52.0% от износа за трети страни, сочи проучване на Националния статистически институт.

През ноември 2017 г. износът на България за трети страни намалява с 12.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 385.7 млн. лева.

През периода януари – ноември 2017 г. при износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2016 г. е отбелязан в секторите „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (47.7%) и „Разнообразни готови продукти“ (25.8%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Храни и живи животни“ (14.0%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (8.5%).

Вносът на България от трети страни през периода януари – ноември 2017 г. се увеличава с 23.6% в сравнение със съответния период на предходната година и е на стойност 19 322.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През ноември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 15.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 878.2 млн. лeвa.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – ноември 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински ирастителен произход“ (47.6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (45.9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – ноември 2017 г. е отрицателно и е в размер на 3 174.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 811.7 млн. лева.
През ноември 2017 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 492.5 млн. лева.

Търговия на България с трети страни и ЕС – общо

През периода януари – ноември 2017 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 48 111.6 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 11.8%.

През ноември 2017 г. общият износ възлиза на 4 579.9 млн. лв. и нараства с 4.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – ноември 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 53 729.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 15.4% повече спрямо същия период на 2016 година.

През ноември 2017 г. общият внос се увеличава с 15.0% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 446.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – ноември 2017 г. и е на стойност 5 618.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари – ноември 2017 г. също е отрицателно и е в размер на 2 191.1 млн. лева.

През ноември 2017 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно и е на стойност 866.8 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 562.3 млн. лева.
Вашият коментар