129 язовира са с неизпълнени задължителни предписания за ремонт „Бели Искър“ е неизправeн


129 язовира са с неизпълнени задължителни предписания за ремонт „Бели Искър“ е неизправeн

129 язовира с висока степен на опасност са с неизпълнени задължителни предписания за ремонтни укрепителни дейности, 205 са язовирите с невисока степен на опасност. Това каза в студиото на „Денят започва“ Ася Петрова, заместник-главен прокурор по повод сигнала на прокуратурата до Бойко Борисов за опасните язовири. Тя допълни, че отнема години на контролните органи да разберат какви са компетентностите му, какво следва да изпълнява и по какъв начин. Тя определи отношенията им като пасивност, бездействие, не вземане на ефективни мерки на контролните органи.

„Бездействието на контролните органи и държавните институции, които са компетентни да обезпечат безопасното експлоатиране на язовирните съоръжения, са причините за проверките на язовирите. Това още каза в „Денят започва“ Ася Петрова. По думите ѝ, вече три години се правят поредица от проверки, мерки и разпореждания до контролните органи и ефект в крайна сметка няма. Според нея законът е ясен за отговорностите на компетентните органи.

„Безспорно сме установили на база технически документи, че състоянието на „Бели Искър“ е неизправно, частично работоспособност. Имаме експертен доклад за това състояние.“

По думите ѝ две са мерките, които могат да бъдат взети според закона – ремонти и укрепителни дейности и да се ограничи натоварването на язовирното съоръжения.

По думите на зам.-главния прокурор в случая с „Бели Искър“ не е взета мярката „ремонт“.

„Шест години не бяха достатъчно на контролните органи, за да направят нещо елементарно като акт за публично-държавна собственост. Без него е невъзможно да се предприемат следващите стъпки. Почти 7 г. по-късно е издаден такъв акт“

Извършени са проверки. Резултат и ефект от проверките на другите язовири няма, защото по думите ѝ, се пишат единствено и само задължително предписания, свързани с необходимия ремонт.

„Не се налагат санкции. Констатира се неизпълнение на дадените задължителни предписания.Това е административно нарушение и то трябва да бъде санкционирано с налагане на глоба. Има съставени актове, но няма издадени наказателни постановления или ако има, те са не повече от десетина. Няма нито една принудителна административна мярка. Смущаващо е, че единственият компетентен орган да наложи принудителна административна санкция твърди, че не е компетентен орган. Пречи ѝ правната уредба“, каза Ася Петрова.
Вашият коментар