Отменете войната – 13.05.2020 г. Росия

Защо по всяко време умират нвинни деца ????

Виктория Желудкова
Отменете войната – 13.05.2020 г.
Дата и место рождения: 27 ноября 2007, Волгоград, Россия