Вера Мутафчиева

Вера Петрова Мутафчиева (р. 28 март 1929 – п. 9 юни 2009) е българска историчка.

Тя е специалист по османистика и социално-икономическа история на България по време на Османската империя, академик на БАН (2004), доктор на историческите науки (1978), ст.н.с. I ст. (1980), с десетки научни публикации в България и чужбина. От 1961 г. публикува художествена проза – романи, повести, есета с историческа и съвременна тематика. Историческите ѝ романи са многократно преиздавани в България, преведени са на над 10 езика и са удостоени с множество български и международни награди. Авторка е на сценария на най-гледания български филм „Хан Аспарух“ (1981). Носителка е на орден „Стара планина“ I степен (1999).

Вера Мутафчиева е родена на 28 март 1929 г. в София в семейството на акад. Петър Мутафчиев (1883 – 1943) – историк медиевист и византолог и Надежда Трифонова. Нейният брат проф. Боян Мутафчиев е физикохимик във Франция.

През 1951 г. Вера Мутафчиева завършва история в Софийския държавен университет. Асистент е в Ориенталския отдел на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (1950 – 1955), аспирант по османска история в Института за история към БАН (1955 – 1958). През 1958 г. защитава дисертация „Феодалната рента в Османската империя, XV–XVI век“ за научна степен кандидат на историческите науки[1].

Научна кариера

Младши научен сътрудник в Института по история при БАН (1958 – 1964), младши научен сътрудник в Института по балканистика при БАН от основаването му (1964 – 1965), старши научен сътрудник II степен в Института по балканистика (1965 – 1979) и в Института за литература при БАН (1979 – 1980), старши научен сътрудник I степен в Института за литература (1980 – 1991), в Института по демография (1991 – 1992) и в Института по история при БАН (1992 – 1993).

В. Мутафчиева е доктор на историческите науки[2] след защита на дисертацията „Кърджалийско време“ (1978 г.).

В. Мутафчиева е доктор на историческите науки[2] след защита на дисертацията „Кърджалийско време“ (1978 г.).

Обществени ангажименти

Основателка и директорка на Центъра за древни езици и култури към Комитета за култура (1978 – 1980). Директорка на Българския изследователски институт в Австрия (1980 – 1982). Вера Мутафчиева е заместник-председателка на БАН (1993 – 1996), председателка на Агенцията за българите в чужбина (1997 – 1998), създава и ръководи Издателския съвет към Националния дарителски фонд „13 века България“ (1998 – 2009) и е член на Управителния съвет на Фонда (1997 – 2005).

Член е на Съюза на българските писатели (СБП) (януари 1968 – 1994) и секретар на секцията по белетристика (1982 – 1986). Член-учредител на Сдружението на българските писатели (1994).

Агент към 6-о управление на ДС

На 10 юни 2008 г. името на Вера Мутафчиева излиза в документ на Комисията по досиетата, оповестяващ лицата с установена принадлежност към службите. Мутафчиева е проверявана в качеството на председател на Агенцията за българите в чужбина, пост заеман от нея през 1997 – 98 г.[3]

Според изнесените данни Вера Мутафчиева е вербувана на 1 август 1969 г., а на 23 септември 1969 г. е регистрирана като агент на I отдел на VI управление на Комитета за държавна сигурност с псевдоним „Атанас“. Личното и работното ѝ дела към 24 януари 1990 г. възлизат на 4 тома.[4]

 

https://bg.wikipedia.org/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *