Анна Славова: Държавата трябва да обезщети родителите на децата, за които няма места в детските градини

Тя заедно с колегите си от ПГ на „БСП за България“ Дора Янкова, Евдокия Асенова, Виолета Желева, Надя Клисурска, Кристина Сидорова и Теодора Халачева внесоха предложение за промяна на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование.

„Така, както държавата и общините плащат издръжка за децата в ясли и градини, трябва да заплатят компенсация на родителите на неприетите деца в задължително предучилищно образование“, обясни Славова.

В предложението на социалистките е записано, че средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа на личностното развитие включват и заплащане на дължимите от родителите или настойниците такси за ползване на детски градини при задължително предучилищно образование, а ако детето е кандидатствало, но не е прието в държавна или общинска детска градина – месечни компенсации на родителите или настойниците в размер на средномесечната издръжка на дете в детска градина.

„Средствата от държавния бюджет се предоставят на съответната община – за таксите за общински детски градини и за месечните компенсации или по бюджета на съответния първостепенен разпоредител – за таксите за държавни детски градини“, пише в предложената от представителките на левицата промяна в законопроекта.

Измененията се отнасят до чл. 283, ал. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование, в който се правят допълнения, чрез § 6, ал. 1, т. 10 от Законопроекта за изменение и допълнение на ЗПУО.

Според Славова това е, макар и малка, крачка към изпълнение на исканията на хиляди родители, които желаят „ваучерна“ система за неприетите в градините деца, поради липса на места.

„Особено наболял е този въпрос в столицата, където има близо 10 000 деца без места в детските заведения и се проведоха редица протести с искания за решаване на проблема“, посочи Анна Славова, която е депутат от София и бивш общински съветник в СОС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *