Доклад: Горски пожари застрашават природата на Европа

ъвместният изследователски център на ЕК представи своя 20-и пореден годишен доклад относно горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка, който обхваща 2019 г.

През тази рекордно тежка в най-новата история година за целия свят по отношение на горските пожари в Европа изгоряха над 400 000 хектара необработваеми земи и огънят засегна рекордно голям брой защитени природни зони. Според констатациите в доклада изменението на климата продължава да оказва влияние като удължава и усилва опасността от пожари в Европа, предаде БТА.

Към месец март, тоест преди „сезона на пожарите“ в повечето страни, общата изгоряла площ в ЕС вече е била над средната годишна стойност за последните 12 години. Същевременно, благодарение на по-добрата подготвеност и по-ефикасната реакция, през 2019 г. е имало най-малко злополуки и загуба на човешки живот.

Основни заключения в доклада

Националните доклади на държавите показват, че Испания, Португалия и Полша са отчели най-голям брой пожари в държавите от ЕС през 2019 г.;
Според Европейската информационна система за горските пожари (EFFIS ) Румъния (73 444 ha изгорели площи) е понесла най-много щети в защитени зони през 2019 г.; Горските пожари сериозно са засегнали защитените зони по „Натура 2000“ в Европа – 159 585 ha през 2019 г., тоест почти половината от общата изгорена площ в ЕС се е намирала в тези ключови зони на биологично разнообразие;

През 2019 г. обаче са отчетени най-малко злополуки и загуба на човешки живот: само трима души са пострадали вследствие на горски пожари в държавите, включени в доклада за 2019 г.

В борбата с горските пожари през въпросната година 35 пъти е било активирано бързото картографиране, което осигурява услугата за управление на извънредни ситуации по програмата „Коперник“, което представлява рекорд на годишна основа.

Пет пъти е бил задействан механизмът за гражданска защита на ЕС за горски пожари. Неговият капацитет беше разширен по линия на rescEU през 2019 г. – новият европейски резерв от възможности, който включва противопожарни самолети и хеликоптери.

В стратегията за биологичното разнообразие, предложена през май като част от Европейския зелен пакт, се предвиждат действия за подобряване на състоянието на европейските гори и за подсилване на нашата издръжливост на пожари. Тя поставя също така за цел засаждането на най-малко 3 милиарда дървета до 2030 г.

Комисар Мария Габриел, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта както и за Съвместния изследователски център, заяви: „В продължение на над двадесет години Съвместният изследователски център работи със страни от цяла Европа и им осигурява информация за най-актуалните тенденции в борбата с горските пожари, подпомага усилията им за превенция и съдейства за ограничаване на опустошителните последствия от възникналите пожари. Променящите се метеорологични условия, свързани с изменението на климата, увеличават риска от горски пожари по света. Само познанията и научните доказателства ще ни позволят да взимаме най-ефективни мерки за предотвратяване на пожарите, опазване на горите ни и биологичното разнообразие и в защита на човешкия живот“.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: „Европейците видяха ужасяващи кадри от горските пожари по западното крайбрежие на САЩ, Сибир, Австралия и региона на Амазония. Пожарите обаче засегнаха сериозно и горите в Европа. Част от решението, което ще гарантира да не се стига до бедствия с такива трагични размери, е да пазим и управляваме горите си по начин, който да ги направи по-неуязвими на пожари и да позволим на природата сама да се защитава“.

Комисарят за управлението при кризи Янез Ленарчич заяви: „От основно значение са данните и разбирането за рисковете и огнищата на горски пожари. Те ни помагат както на етапа на превенция и подготовка, така и за една по-бърза и ефективна реакция при катастрофални горски пожари. С rescEU и нашия подсилен механизъм за гражданска защита на ЕС имаме готовност да се притечем на помощ не само в цяла Европа, но и извън нея“.

Контекст

Съвместният изследователски център на Комисията съдейства съществено за ограничаването на рисковете от бедствия при горски пожари в Европа и в световен мащаб чрез разработването и използването на EFFIS и на Глобалната информационна система за горски пожари (GWIS).
Докладите за горските пожари в Европа, Близкия изток и Северна Африка са единствен по рода си източник на информация за противопожарните органи и политически отговорните лица в тази област в европейските и съседните държави. Те предоставят официални статистически данни за последствията от горските пожари, докладвани ежегодно от противопожарните администрации в тези държави.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *