Изкуство от капачки: Кукерите пазят традицията в шевици

Знаете ли, че Елин Пелин има детска площадка, направена от рециклирани материали и автомобилни гуми? Паркът „Планетата не е за еднократна употреба“ вече има и 5 нови красиви табла, изработени от цветни пластмасови капачки.
На оградата на спортната площадка „Мургаш“, намираща се до градския стадион, в непосредствена близост до входа на детския Парк „Планетата не е за еднократна употреба“, вече стоят на стража два страшни кукери, пазещи три омагьосващи български шевици, претворени от рециклируеми материали.Таблата под надслов „Кукерите пазят традицията в шевици“, монтирани в района на стадиона, са авторско творение на Диана Димитрова, старши експерт „Връзки с обществеността“ в Община Елин Пелин.

 

kmeta.bg