Лихвите по депозити и кредити остават ниски

През септември основният лихвен процент (ОЛП) остава на ниво нула процента. Индексът ЛЕОНИА Плюс през септември e минус 0.68 процента. Спрямо септември 2019 г. той намалява с 0.20 процентни пункта (пр.п.), съобщава Българската народна банка.

ЛЕОНИА Плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт -депозити в левове на междубанковия пазар в България.Средният лихвен процент по депозитите в левове на фирмите през септември спада на годишна база с 0.15 пр.п., до минус 0.09 процента, а по тези в евро – с 0.01 пр.п., до минус 0.03 процента.

През септември лихвите на депозитите на домакинствата спадат до средно 0.11 на сто. Намалението на годишна база е с 03 пр.п. за депозитите в лева и с 0.05 пр.п. – за депозитите в евро.

През септември средният лихвен процент по кредитите на фирмите с размер до един милион евро, договорени в левове, спада спрямо същия месец на 2019 г. с 1.01 пр.п., до 3.22 на сто. Кредитите на фирмите, договорени в евро, се повишава с 0.21 пр.п., до 2.87 на сто.

Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, намалява с 1.16 пр.п., до 2.48 на сто, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.16 пр.п., до 2.16 на сто.

През септември средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове намалява на годишна база с 0.37 пр.п., до 7.87 на сто, а по тези в евро пада с 0.85 пр.п., до 3.66 на сто.При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.11 пр.п., до 2.87 на сто, а по тези в евро – с 0.10 пр.п., до 3.35 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през септември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1.21 пр.п., до 8.85 на сто, а по кредитите за потребление в евро – с 1.02 пр.п., до 3.94 на сто. През септември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо септември 2019 г. с 0.31 пр.п., до 3.08 на сто, а по жилищните кредити в евро – с 0.14 пр.п., до 3.67 на сто.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *