Музей на илюзионното изкуство ще има в Момчиловци

Музей на илюзионното изкуство в Момчиловци ще събере колекцията на известния актьор и илюзионист Ненчо Илчев, който е родом от родопското село.

На заседание на Общинския съвет в Смолян кметът Николай Мелемов, който беше вносител на докладната записка посочи, че в Общината е постъпило заявления от председателя на читалището в Момчиловци за предоставяне на безвъзмездно ползване на втори етаж и избен етаж в културната институция за Музей на илюзионното изкуство. Заявлението е придружено с писмо за подкрепа и от кметство Момчиловци.

Основната цел за осъществяване на идеята е събиране на колекцията на известния илюзионист и актьор Ненчо Илчев, който от години изкупува реквизита на известни магове в страната и чужбина.

Желанието на читалището е подкрепено и от местната общност. Това би довело до разкриване на нова туристическа атракция за селото и региона и повишаване на туристо-потока в Момчиловци.

Общинският съвет прие това решение и даде съгласие на кмета Мелемов да учреди безвъзмездно право на ползване върху втори етаж с площ 315 кв м и приземен етаж с площ 315 кв м на сградата на читалището за разкриване на музея. Ползвателят се задължава да извърши всички ремонтни дейности за своя сметка. С решението се възлага още на кмета Мелемов да издаде заповед и да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години по реда на Закона за общинската собственост.

kmeta.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.