Обучителна програма за търговци

Обучителни материали за малки и средни предприятия са достъпни на сайта https://www.consumerlawready.eu)

„Готови за потребителското право“ е образователна програма за потребителското законодателство за малки и средни предприятия (МСП) в целия ЕС. В уебсайта на програмата (https://www.consumerlawready.eu) всеки, който се регистрира като МСП или като експерт, може да се запознае със съдържанието на програмата.

„Готови за потребителското право“ е проект, разработен от ЕС в полза на МСП, за да бъдат те в крак с важните аспекти на потребителското право в Съюза. Програмата предоставя възможност за експертно обучение и подпомага МСП да знаят как да се справят с жалби на клиенти, да избягват скъпо струващи съдебни спорове и да подобряват цялостното обслужване на клиентите. Това е важна предпоставка за по-високо доверие в техния бизнес.

Програмата е разработена от одобрени експерти на Европейската комисия и обхваща всички аспекти на търговията на МСП. Програмата включва теми като:

– изискванията за предоставяне на преддоговорна информация;

– правото на отказ;

– правата на потребителите и гаранциите в случай на продукти в несъответствие;

– нелоялните търговски практики;

– алтернативно решаване на спорове.

Това са базисни въпроси на добрата търговия и отношението към потребителите и „Готови за потребителското право“ дава знания за всичко това.

Съдържанието на програмата „Готови за потребителското право“ е направена така, че обучителите да могат да провеждат курсове по места навсякъде в Европа. Уроците са съставени на 28 езика и са внимателно съобразени с потребителското законодателство в страните на произход.

Уебсайтът предоставя възможност за онлайн свързване с представители на програмата на адрес: https://www.consumerlawready.eu/bg/main-portal/about, като всеки, който има въпроси може да ги зададе и своевременно да получи отговор.

Ако представител на МСП се регистрира в уебсайта на програмата, в рубриката „Местни курсове” той може да открие както информация за организирани курсове, които може да посети, така и възможност на онлайн изтегляне на обучителни ресурси за самообучение.

Така, на адрес: https://www.consumerlawready.eu/bg/SME/online-resources могат да се намерят материали за четене, които описват в подробности какво може и какво не може да направи МСП в ежедневната си онлайн търговска дейност. Програмата съдържа 5 модула, които са:

 

    • Модул 1: Изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Каква информация МСП трябва да предостави на потребителя, преди да продаде продукт или услуга?
  • Модул 2: Право на отказ. Може ли потребителят да върне продукт, след като го е купил и получил? При какви условия?
  • Модул 3: Права на потребителите и гаранции. Какви са задълженията на търговеца, ако продуктът, който е продал, спре да работи?
  • Модул 4: Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите. Кои практики търговците нямат право да използват, когато рекламират своите продукти или услуги? Какви договорни условия не може да се използват?
  • Модул 5: Алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС). Ако търговецът има разногласия с клиент, какво може да направи вместо да завежда съдебно дело?

Програмата дава възможност за задаване на актуални въпроси онлайн, както и за решаване на тест, с проверка на отговорите и за получаване на удостоверение за преминат курс на обучение на адрес: https://www.consumerlawready.eu/bg/SME/e-test.

Не се колебайте, опитайте и ще оцените достойнствата на обучителната програма, която пести време и пари, но ни прави подготвени и сигурни в прилагането на добрите търговски практики, които зачитат правата и интересите на потребителите.

 

Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *