Петте най-големи проблема за околната среда и техните решения

Пет сериозни икономически и социални тенденции, които могат да доведат до сериозни проблеми за околната среда изброява в свой анализ за германската медия Deutsche Welle Нилс Цимерман. Същевременно авторът дава и възможните решения.

1. Замърсяването на въздуха и климатичните промени

Проблемът: от началото на т. нар. „Индустриална революция“ в средата на 18 век ние емитираме големи количества CO2. Последиците от това са, че става все по-топло и по-топло. Не само на сушата, но и в океаните. Когато въглеродният диоксид е в умерени количества, той дори е полезен. Ако не е естествено отделеният CO2, например този от вегетацията, би било смразяващо студено. На практика обаче човекът произвежда огромно количество от този газ.

За сравнение – използването на фосилни горива като въглища, както и някои специфични селскостопански и индустриални дейности повишиха концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата от 280 на 400 частици на милион за последните 200 години. Това се явява безпрецедентно по мащабите и скоростта си нарастване, което няма как да остане без последствия. Добре познатите на всички ни климатични промени са точно това.

Свръхизлишъкът от въглероден диоксид е само една от причините за замърсяването на въздуха, което са получава от горенето на въглища, петрол, газ и дървесина. Световната здравна организация изчисли, че 1 от всеки 9 смъртни случая за 2012 г. е в следствие на болести, които са причинени от раковопричиняващи съставки или отрови, съдържащи се в замърсения въздух.

Решението може да е например фосилната енергия да бъде заменена със зелена, да се ускори процесът на заселяване, да се намалят вредните емисии от определени селскостопански дейности, както и промяна на индустриалните процеси. Това е лесно да се каже, но е трудно да се изпълни.

Въпреки това добрите новини са, че съществува достъпна и чиста енергия и тя просто трябва да се използва. 100% снабдяване с въпросната енергия при съвременните ни технологии е напълно възможно, смятат много експерти.

От друга страна специалистите предупреждават, че преминаването към енергия от възобновяеми източници, каквито са соларните и ветрогенераторите, е твърде бавен процес. Това се дължи на определени политически интереси и на факта, че фосилните горива са привлекателно евтини.

2. Изсичането на горите

Проблемът: тъй като се изсичат цели гори (богати на различни видове), то трябва да се садят все повече дървета. Масовите изсичания са особено характерни за тропиците. Там дърветата се премахват, за да се освободят площи за скотовъдци, за плантации за соя или палми, или за други земеделски монокултури.

Днес около 30% от земната повърхност са залесени – което е наполовина на количеството от преди 11 000 години. 7,3 млн. хектара гори се изсичат всяка година. Тропическите гори преди съставляваха 15% от земната повърхност, а днес са не повече от 6-7%. По-голямата част е изсечена или умишлено изгорена.

Тропическите гори служат не само като пазители на биоразнообразието, но също така са и „белите дробове“ на планетата. Те естествено намаляват и складират количества CO2.

Решението: трябва да пазим това, което е останало от горите. Да залесим повторно обезлесените райони. За тези цели е необходима и силна държава. На много места, особено в тропическите райони, определено липсват адекватни държавни структури, капитал и воля за справяне с проблемите. Поради това там властва корупция, незаконна сеч и надежди за бързо забогатяване, коментира още Цимерман.

3. Изчезване на животински и растителни видове

Проблемът: докато на сушата животните се преследват до тяхното пълно изчезване заради месо, слонова кост или други „медицински“ продукти, във водните площи индустриалният риболов унищожава цели рибни популации. Не само директният лов, но също и загубата и унищожението на жизнените пространства са основните фактори, които допринасят за изчезването на определени животински видове. За повечето от тези неща според Цимерман е виновен човекът.

Животинските видове не просто имат право да съществуват, но допринасят много за самия човек. Да. точно така! Помислите само за пчелите и опрашването на растенията, което те извършват. Без тях растенията не произвеждат семена, което е най-важното нещо за оцеляването на растителните видове. Малките работливи насекоми са незаменими както за природата, така и за определени производители.

Решението: трябва да се предприемат конкретни мерки, за да се спре по-нататъшната загуба на биоразнообразие. Защитата и възстановяването на жизнените пространства е едно, спирането на бракониерството и продажбата на диви животни – съвсем друго. Всичко това трябва да се извършва заедно със страните, където това се случва, така че те да разберат, че запазването на животинските видове е в техен социален и икономически интерес.

4. Ерозия на почвите

Проблемът: прекалено многото тревни площи, монокултурите, ерозията, херматизацията на почвите, свръхупотребата на вредни субстанции, превръщането на зелените в обработваеми площи… списъкът с вредни за почвата неща сякаш е безкраен. Има едно нещо, което наистина взимаме на сериозно – около 12 млн. хектара обработваема земя всяка година деградират, се посочва в изчисления на ООН.

Решението: днес съществува богата гама от техники за защита и възстановяване на почвите. Като се започне с изграждане на устойчиво земеделие, мине се през смяна на културите и се стигне до задържане на водата чрез терасиране. Тъй като сигурността на изхранването зависи от качеството на почвите, трябва да се справяме с тези предизвикателства в дългосрочен период.

5. Пренаселеност

Проблемът: в глобален мащаб населението расте с бясна скорост. Ако в началото на миналия век хората бяха 1,6 млрд., днес световното население е около 7,5 млрд., а до 2050 г. може да достигне 10 млрд. души. Тогава ще стане наистина тясно. Нарастващото население и покачващият се стандарт оказват натиск върху важни природни ресурси, като например водата. Най-високият темп на нарастване на хората е в Африка и Южна и Източна Азия.

Решението: опитът показва, че жените, които сами взимат решения за своя сексуален живот и за методите за предпазване от нежелана бременност, раждат по-малко деца. Поради тази причина разяснителните кампании, снабдяването с противозачатъчни и насърчаването на семейното планиране стават все по-важни. Дори ако това не звучи добре за този или онзи. Днес все още има места, където заради обществени или религиозни причини сексуалните взаимоотношения се разглеждат основно като средство за размножаване, заключава Цимерман.

По статията работиха: Елин Качулски, редактор Бойчо Попов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *