Трите стълба трябва да осигурят пенсия от 70% от последната ни заплата

От 2000-а насам в България се полагат основите на тристълбовия пенсионен модел. Заложените цели бяха намаляване на бремето върху осигурителната система и създаване на условия в годините след активна трудова дейност хората да имат заместващ доход от порядъка на 70% от последната им заплата. Това разказа председателят на „Ен Ен“ Универсален пенсионен фонд Анастас Петров по време на конференция, посветена на „Предизвикателствата пред пенсионната система в България. Засилване на ролята на втория и третия стълб“.

Първи стълб

Първият стълб на пенсионната система представлява Държавното обществено осигуряване. Той работи на „солидарен“ принцип, иначе казано с вноските на сега осигуряващите се хора се плащат пенсиите на съществуващите пенсионери.
Този стълб цели да осигури заместващ доход на пенсионерите между 35 и 40 на сто.

„Сумите от вноските от години не са достатъчни, за да се изплащат пенсиите на пенсионерите и се е налагало винаги държавата да додава – под формата на вноски към осигурител или чрез директна субсидия“, обясни Петров.

Вноските в ДОО са определени законово – 14,8% от осигурителния доход за лицата родени след 1959 г., а за лицата родени по-рано – цялата вноска от 19,8% постъпва в ДОО.

Вторият и третият стълб работят на т.нар. капиталов принцип или принципът на делегирани вноски. Те се управляват от деветте пенсионноосигурителни дружетсва в страната.

Втори стълб

Вноската, която прави всеки от нас в Универсалните пенсионни фондове ( втория стълб) е 5% от осигурителния доход за 2020-а.

Припомняме, че въвеждането на системата в страната тази вноска бе – 2%, после стана 3% и нарасна през годините до 5 на сто.
Предвидено беше процентът да се увеличи през 2018-а и през 2020-а и да достигне до 7 на сто. Този план беше променен през 2015 г., когато държавата даде възможност на хората да се осигуряват само в първия стълб или да прехвърлят парите от партидите си в УПФ в Сребърния фонд.

Малко след това вноската в ДОО бе повишена до 19,8%, за сметка на предвиденото увеличение за УПФ. Така очакванията този стълб да осигури между 15 и 20 заместващ доход бяха ревизирани надолу.

Важно е да уточним, че сметките във втория стълб са лични и могат да бъдат наследени от преките наследници по права линия. Ако осигуреният човек да се инвалидизира над 89% има право да изтегли накуп половината от натрупаните в партидата му средства.

„Ако човек реши да прехвърли парите си натрупани в УПФ те ще постъпят в Сребърния фонд, а вноските от тук нататък ще постъпват в Държавното обществено осигуряване. Когато човек направи този избор трябва да знае, че ако нещо се случи с него парите, които той е имал преди прехвърлянето не могат да бъдат наследени“, обясни експертът.

В момента в този стълб са натрупани 14 млрд. лв., от осигуровките на 3,8 млн. души. „Активноосигуряващите се обаче са малко над 2 милиона. За останалите хора не постъпват вноски, защото част от тях не работят или са част от „сивия“ сектор“, обясни Петров.

В Професионалните пенсионни фондове, които са част от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване по последни данни има натрупани 1,24 млрд. лева и 311 хил. осигурени. Там се осигуряват хората, работещи при тежки условия, които трябва да получават пенсии за периода от ранното си пенсиониране до навършване на възрастта за пенсиониране.

Трети стълб

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване разчита на личното желание на човек да внася суми за старините си. Според разчетите той трябва да осигури останалите – 15-20% от заместващия доход.

При доброволните пенсионни фондове, в които се осигуряват 642 хил. души има натрупани 1,180 млрд. лева, сочат разчетите. Тези вноски могат да бъдат лични, от работодател или от трето лице.

„В последни години към тези фондове има засилен интерес – от хората, търсещи алтернатива на банковите депозити, както и от работодатели, които добавят тези вноски към пакетите придобивки на служителите си“, обясни Петров.

За осигуряващите се в такъв фонд, държавата предвижда данъчни преференции – с вноската, която се прави в такъв фонд се намалява данъчната основа.

„Системата е устойчива само, когато стои здраво на трите си стълба. Те могат да е подкрепят един друг, не са в конкуренция и по никакъв начин не трябва да бъдат сравнявани, защото в много отношения те са несравними“, категоричен е експертът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *