Соня Борисова Пенкова е българска историчка, директор на Националния военноисторически музей

Завършва история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Финанси“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „История на България“.[1] Автор е на …

Read More