Греди Асса

Греди Хаим Асса е български художник–живописец от еврейски произход. Греди Асса е роден на 29 януари 1954 г. в Плевен. През 1981 г. завършва специалност стенопис във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в класа на проф. Никола Гелов. Работата си като преподавател започва …

Read More