Свободни цени на тока за битовите абонати

Поетапно ще бъдат премахнати регулираните цени на тока за битовите абонати, като срокът за това е краят на 2025 г. Това е записано в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на България до 2030 г., публикувана за обществено обсъждане. Стратегията си поставя за цел до 2030 г. да бъде намалено с близо 28% първичното енергийно потребление и с 31,67 процента крайното енергийно потребление спрямо 2007 г., а делът на възобновяемата енергия в крайното потребление да стигне 27 на сто.

Процесът на пълна либерализация на пазара за битовите клиенти ще се реализира паралелно с въвеждането на механизъм за защита на уязвимите потребители на ток. Това са хората, които са в положение на енергийна бедност поради съчетанието от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефективност на жилищата им. Механизмът за защита на уязвимите клиенти ще включва критерии за идентифициране на тези клиенти, финансови и нефинансови мерки за тяхната защита и ще се осъществява чрез системата за социално подпомагане, пише още в проекта на стратегия. Соред нея в България трябва да бъдат изградени два нови ядрени блока от по 1000 мегавата, които да бъдат поетапно въведени в експлоатация след 2030 г. В документа обаче не е посочено конкретно място на новите ядрени мощности.

автор:Дума

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *