Стефан Тафров

Роден е на 11 февруари 1958 г. в София. Завършва Френската езикова гимназия в София и „Журналистика“ в Софийския университет „Климент Охридски“ (1983). Владее 6 езика: английски, френски, италиански, испански, полски и руски[1]. Работи като редактор в списание „Съвременник“, завежда отдел „Външна политика“ на вестник „Демокрация“ [1] (1989 – …

Read More