БСП представи програма за първите 100 дни управление

Дни преди парламентарните избори, лидерът на БСП Корнелия Нинова представи подробно програмата на социалистите за управление. Тя обясни ясно и как ще се реализират спешните мерки, предвидени от левицата, ако спечели изборите.

Основните приоритети, залегнали в плана, са здравеопазване, доходи, работни места, икономика, образование.

 Скъпи български граждани, епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза, започна обръщението си Нинова. Тя бе категорична, че правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ се е провалило в управлението и в мерките за преодоляването на кризата.

 Неободими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения, подчерта Корнелия Нинова.

 При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование, продължи лидерът на левицата.

 Планът на БСП предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление – и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината, обясни още Нинова.

 Тя представи 4-те сектора и мерките, предвидени в програмата на социалистите:

  1. Здравеопазване:

-Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

  – РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат процеса по ваксинация;

 – Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

 – Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

 – Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

 – Започваме  изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор „Здравеопазване“, за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

 – Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

 – Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

 – Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

 Мерки в социалната политика, доходи, демография:

 – Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

 – Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

 – Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

 – Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

 – На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

 – Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

 – Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

 Ще предоставим  еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

 – Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

 – Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

 -Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ  за 120 хиляди деца.

 – За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

 – Младите  хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

 – Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

 Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

 Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

 Сектор “Икономика и финанси”

 – Веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

 – Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

 – Съкращаване с 50 % на сроковите за изплащане на помощите от страна на държавата;

 – Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

 – Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

 – Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

 – БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

 – Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

– Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

 – Въвеждане на семейно подоходно облагане;

 – Премахване  на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

 – Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

 – Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоусрояват своите градове и села;

 – Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

 – електронен поземлен регистър;

 – единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

 – електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

 – единен електронен данъчен регистър;

 – електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

 – единна електронна образователна система;

Това  е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

 Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

 – Подкрепа  на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

 – Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

 – Създаване  на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

– Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

 – Улесняване на участието на стъртъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

 Мерки в образованието, науката и културата:

 – Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

 – Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства.

 – Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

 –  Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

 – Ще отделяма 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

 Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни – спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност, увери Корнелия Нинова.

 Тя завърши обръщението си с думите:

Скъпи български граждани,

тази промяна е възможна и зависи от всеки един от нас.

Ако искате  да живеем по-добре, да имаме работа, да имаме достойни доходи, да живеем в чиста България, с чиста природа, икономиката и земеделието да се развиват, да сме сигурни и спокойни в домовете си и на улицата – гласувайте. Не се страхувайте, всичко е в нашите ръце. На 04.04. с номер 4 в интегралната бюлетина.

На добър час и кураж. Ще се справим.

 Пълната пресконференция може да проследите тук: https://www.youtube.com/watch?v=FQsPskIu6YU

автор:Дума

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *