ГЕРБ пак раздават пари под масата на свои хора

Две седмици преди изборите управляващите отново намериха начин да раздават пари под масата на свои хора. Кметът на Дряново и член на ИБ на БСП Трифон Панчев разкри, че този път схемата за избрани е през Предприятието за управлението на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), чийто председател на УС е министърът на околната среда и водите Емил Димитров. „В началото на тази седмица с изумление установихме, че въпросното предприятие е отворило процедура за набиране на проекти, свързани с общини във ВиК сектора. Става дума за пречиствателни станции, водопроводи, канализации и друг тип съоръжения. Срокът за кандидатстване е от понеделник до петък. В рамките на 5 дни всички общини, които имат готови проекти, могат да кандидатстват за въпросните съоръжения. Списъкът с документите, които трябва да се приложат, е 2 страници“, обясни Панчев. Дряновският кмет не уточни за каква сума става дума, но според него е за 60-70 млн. лв.

БСП очаква реакция от Националното сдружение на общините. Социалистите са категорични, че раздаването на десетки милиони по този съмнителен начин е недопустимо. Краткият срок за подготовка предполага, че някои общини са имали предварителна информация, за да могат да се подготвят.

На интернет страницата на ПУДООС е записано, че в изпълнение на решение на УС на предприятието се обявява прием на заявления за инвестиционни проекти в сектор „Управление на водите“, финансирани със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси, натрупани от ВиК дружествата и платени чрез „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Приемът на заявления за инвестиционни проекти ще се осъществи в рамките на 5 работни дни – от 15 до 19 март. Водещите критерии за приоритизация на проектите, преминали техническа оценка, са осигуряване на подобрено водоснабдяване на населени места, на необходимото количество вода за питейни нужди, изграждане и довършване на ВиК инфраструктура, която отговаря на европейските екологични изисквания за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъцни води, както и намаляване на загубите на вода и опазване на водния ресурс. В съобщението не са посочени параметрите на финансирането, като е записано, че то не е с публичен характер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *