ЕК потвърди разлики в качеството на храните в страните от ЕС

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани на пазара под една и съща марка — проучване, проведено от Съвместния изследователски център (СИЦ).

Първата част на проучването, публикувано през 2019 г., бе съсредоточена върху разликите в състава на хранителните продукти. Тя установи различия — за около една трета от изпитваните продукти — не непосредствено видни от информацията на лицевата страна на опаковката, а от съставките. Целта на втората част на представеното днес проучване бе да се установи, дали тези разлики в състава могат да бъдат доловени от човешките сетива.

Днешните констатации не променят това, което установи първата част от проучването: разликите в хранителните продукти не следват географски модел. В същото време представените днес резултати показват, че сетивни разлики се забелязват ясно там, където съществуват големи разлики в състава на продуктите. Например, могат да се възприемат значителни разлики в съдържанието на захар в зърнените закуски, влияещи върху общата сладост на продукта. Обратното, когато разликите в състава са малки, експертите не са могли да ги усетят, например, малки вариации в съдържанието на мазнини в картофения чипс. Като цяло в 10 от 20-те изследвани продукта са установени вкусови разлики.

Проучването е проведено като пилотен проект за тестване на 20 продукта, които са показали разлики в състава в първата част на проучването. Проби от всеки продукт са закупени в 5 – 10 различни държави членки. Тъй като изпитващите са специално обучени за такива изследвания, е вероятно обикновеният потребител да не улавя непременно същите разлики.

Дали разликите могат да бъдат установени от експертите, зависи не само от това, дали различията в състава са големи или малки, но и от видовете използвани съставки: може да се открие разлика между различните синтетични подсладители в оранжада, докато различните естествени подсладители в газираните безалкохолни напитки не са били открити. В същото време следва да се отбележи, че потребителите не основават решението си да закупят даден продукт изключително на сетивното преживяване, а могат да бъдат повлияни и от други елементи, като например разходи.

Действия на ЕК по въпроса с разликите в качеството на продуктите:

През септември 2017 г. Комисията публикува конкретни насоки за правоприлагащите органи относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на храните и защитата на потребителите във връзка с разликите в качеството на продуктите.

През април 2018 г., като част от Новия търговски механизъм за потребителите, Комисията предложи да се измени Директивата за нелоялните търговски практики, за да се изясни кога разликите в качеството на продуктите са заблуждаваща практика. Изменената директива ще се прилага в целия ЕС от 28 май 2022 г.

През юни 2019 г. Съвместният изследователски център публикува първата част от днешното сравнение на характеристиките, свързани с качеството на хранителните продукти, което показа, че някои продукти са с еднаква или сходна марка, но са съставени по различен начин.

Автор:

news.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *