Казусът Олинеза в листите на Слави

Три пъти се опитват да регистрират листата на партията за София-област, за да извадят от нея Никола Кръстев, но РИК и ЦИК отказват да я променят
Лютеница от бяла риза се мие трудно. Този всемирен постулат изпита на гърба си лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов и неговата пълномощничка Виктория Василева. След като веднъж направиха грешка и на 28 февруари регистрираха листата си за София-област, в която под номер 3 фигурира сина на скандалния собственик на фирма „Олинеза“ Никола Кръстев, те разбраха по трудния начин, че не е лесно да го „разкарат“ от нея без той да желае това. И попаднаха в нашенски параграф 22.
Драмата в „Има такъв народ“ започна на 2 март сутринта, когато разкрихме, че синът на обвиняемият за 4 престъпления Христо Кръстев е „набутал“ отрочето си в листите на модерната сега партия „Има такъв народ“, като вероятно ще ползва политическите индулгенции, за да се спаси от правосъдието. Само часове по-късно, в 14,44 ч. Виктория Василева, като пълномощник на Слави Трифонов, се опитва да поправи „явната грешка“. Във второто предложение до Районната избирателна комисия на София-област се иска Никола Кръстев да бъде изваден от листата. На негово място трябва да дойде Паунита Михайлов Петрова (така на 2 пъти е записано презимето на кандидатката в решението, б.а.), а листата се преподрежда с едно място напред от номер 3 до 7 включително. Отделно под номер 8 в листата е предложен нов кандидат – Десислава Красимирова Недялкова, показват решения на РИК София-област.
Според изборния закон това може да стане или по желание на кандидата, или, ако той почине или изпадне в трайна невъзможност да участва изборите. Но Никола Кръстев очевидно не иска да изпадне от листите, защото очевидно той и баща му са инвестирали много сили, време и средства, за да се случи това. Очевидно не е умрял, нито е претърпял друго форсмажорно обстоятелство. Очевидно фикс идеята на живота му е да стане депутат.
От РИК още по телефона са заявили на Василева, че това е неосъщестимо без изрично заявеното желание на Никола Кръстев. Всъщност не е ясно какво е разбрала по телефона Василева. До края на деня тя успява да вкара още едно предложение за листа. Никола Кръстев остава кандидат-депутат, но от 3-то място отива на 9-то място. Останалите кандидати от листата са подредени с едно място напред, като по този начин номер 3 става Паунита Михайлов Петрова. Василева обаче не представя задължителните атрибути-документи, за да смени мястото на Христо Кръстев. Според закона това е или декларация за отказ от кандидата да участва в регистрираната кандидатска листа или документ, удостоверяващ трайната му невъзможност да участва в изборите.
Но Кръстев не желае да се отказва. Не, че е учил за депутат или е незаменим. Не му пука и за отношението на лидера на партията Слаи Трифонов и съратниците към него, ако бъде избран за народен представител. Защото той ще бъде презрян и изхвърлен при възможност от парламента и партията.
Просто, очевидно залогът да получи депутатски имунитет и индулгенции за баща си, който е заплашен с до 30 години затвор, е огромен. И на това са заложени много финанси, много очаквания и много липса на морал.
Затова и РИК, а на 4 април и Централната избирателна комисия отказват да променят кандидат-депутатската листа на партия „Има такъв народ“ за 26 изборен район – Софийски. Сега отказът на ЦИК може да бъде жален в Административен съд – София-област.
Лютеницата, с която Никола Кръстев се опита да опетни листите на партия „Има такъв народ“ може да придобие и кървавочерени оттенъци. Защото с отказа си да се оттегли от листата Никола Кръстев вкарва „Има такъв народ“ в съдебни разправии. Нещо, от което партията на Слави Трифонов няма нужда месец преди парламентарните избори.
Районна избирателна комисия София Област
________________________________________
РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София Област, 02.03.2021
ОТНОСНО: Отказ за издаване на решение за промяна на състава и в реда на подреждането на кандидатската листа на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
С Решение № 46-НС/28.02.2021г., Районна избирателна комисия – 26 изборен район Софийски е регистрирала кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
На 02.03.2021 г. в 26-ти РИК Софийски е постъпило второ предложение от политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – Приложение №65, подписано от Станислав Тодоров Трифонов – представляващ партията, подадено от пълномощника Виктория Димитрова Василева и заведено към №5/28.02.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като вх.№5-1/02.03.2021 г. в 14.44 ч.
Видно от постъпилото предложение регистрираният под номер 3 в кандидатската листа на политическа партия „Има такъв народ“ с Решение №46-НС/28.02.2021 г. – Никола Христов Кръстев е премахнат от кандидатската листа и на негово място е посочена Паунита Михайлов Петрова, с което е налице преподреждане на кандидатската листа с едно място напред от номер 3 до 7 включително. Отделно под номер 8 в кандидатската листа е предложен нов кандидат – Десислава Красимирова Недялкова, за която към предложението е приложено заявление – декларация – Приложение №67.
Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.4 от ИК партия или коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборите, когато е налице отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листата на партия или коалиция. Видно от изложеното по-горе в конкретния случай не е налице, нито една от хипотезите на чл.258 ал.4 от ИК, тъй като с Решение № 46-НС/28.02.2021г. на Районна избирателна комисия – 26 изборен район Софийски е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 04 април 2021 г. на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ и към този момент не е налице отказ за регистрация на нито един от кандидатите от кандидатската листа, нито е налице обявяване на недействителността на регистрацията.
Съгласно разпоредбата на чл.258 ал.5 от ИК, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден, а когато някой от кандидатите в регистрираната партия или коалиция се откаже може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни. Към Предложение под вх.№5-1/02.03.2021 г. не са представени доказателства за настъпването на никоя от изброените по-горе хипотези по отношение на регистрираният под номер 3 в кандидатската листа на политическа партия „Има такъв народ“ – Никола Христов Кръстев.
Отделно от горното предложената нова подредба на кандидатската листа на политическа партия „Има такъв народ“ не отговаря изискванията на чл.258 ал.6 от ИК.
На основание чл. 258 ал.2 от ИК в 15.23 ч. член на РИК е дал указания по телефона на пълномощника Виктория Димитрова Василева относно необходимостта от представяне на доказателства за наличие на някоя от хипотезите на чл.258 ал.5 от ИК, конкретно декларация за отказ от кандидата да участва в регистрираната кандидатска листа или документ, удостоверяващ трайната му невъзможност да участва в изборите.
Във връзка с дадените указания на 02.03.2021 г. преди 17.00 ч., пълномощникът на политическа партия „Има такъв народ“ Виктория Димитрова Василева е подала в 26-ти РИК Софийски, ново – трето поред предложение за регистрация на кандидатска листа /Приложение №65/, заведено под вх.№5-2/02.03.2021 г., с което не се представят доказателства за обстоятелствата по чл.258 ал.5 от ИК досежно Никола Христов Кръстев, а се иска РИК да промени подредбата на регистрираната с Решение № 46-НС/28.02.2021 г., Районна избирателна комисия – 26 изборен район Софийски кандидатска листа на ПП „Има такъв народ“. В предложението е налице следното разместване на подреждането: кандидатът Никола Христов Кръстев, регистриран под номер 3 в Решение №46-НС/28.02.2021 г. е поставен под номер 9. Останалите кандидати от листата са подредени с едно място напред, като по този начин номер 3 става Паунита Михайлов Петрова.
В чл. 258, ал. 6 от ИК са посочени хипотезите, при която се извършва преподреждане на регистрирана кандидатска листа, а именно в случаите на чл. 258, ал. 4 и ал. 5 от ИК. С оглед гореизложеното, както и поради неналичие на хипотезите на ал. 4 и ал. 5 от чл. 258 от ИК и на основание чл. 72 ал.1, т.1 и чл. 258, ал. 2 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – София
РЕШИ:
Отказва да извърши поисканите с Предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, заведено към №5/28.02.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на РИК 26 като вх.№5-1/02.03.2021 г. в 14.44 ч. промени в състава и подреждането на регистрираната с Решение №46-НС/28.02.2021 г. на РИК 26 Софийски кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
Отказва да извърши поисканото с Предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, заведено към №5/28.02.2021 г. във входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. на РИК 26 като вх.№5-2/02.03.2021 г. преподреждане на регистрираната, с Решение № 46 от 28.02.2021 на РИК 26 Софийски, кандидатска листа на политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия по реда на чл.73 от ИК.
Председател: Димитър Тодоров Димитров
Секретар: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
* Публикувано на 02.03.2021 в 21:55 часа
Централна Избирателна Комисия
________________________________________
РЕШЕНИЕ
№ 2169-НС
София, 4 март 2021 г.
ОТНОСНО: жалба от партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски
В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-19-1 от 04.02.2021 г. от партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.
В жалбата се твърди, че решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на РИК 26 – Софийски, с което комисията отказва да издаде решение за промяна на състава и в реда на подреждането на кандидатската листа на ПП „Има такъв народ“, е неправилно и незаконосъобразно поради нарушение на материалния закон. Жалбоподателят сочи, че съгласно Изборния кодекс кандидатите за народни представители може да се издигат само от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 4 април 2021 г., а предложените кандидати се подреждат в кандидатски листи, като подредбата им се извършва по преценка на партията или коалицията, която ги предлага. Регистрацията на кандидатските листи също се извършва въз основа на конкретно направено предложение от партия или коалиция.
Според жалбоподателя партия „Има такъв народ“ е регистрирана с решение № 46-НС от 28.02.2021 г. на РИК 26 – Софийски, и новото предложение от 02.03.2021 г. е направено в законоустановения срок за регистрация на кандидатските листи. Следователно то обективира волята на партията за състава и реда, по който са подредени кандидатите за народни представители в листата. Жалбоподателят твърди, че подреждането на кандидатите е изцяло от компетентността на партията, тъй като Изборния кодекс изисква съгласие от кандидата за издигане от съответната партия, но то не е обвързано с конкретно място в кандидатската листа.
Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата, намира че същата е процесуално допустима, подадена в срока за обжалване по чл. 73 ИК, от лице с правен интерес, а по същество е неоснователна.
Видно от мотивите на решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на РИК 26 – Софийски, е че след дадени указания по телефона от член на РИК преди 17.00 ч. на 02.03.2021 г. пълномощникът на политическа партия „Има такъв народ“ Виктория Димитрова Василева е подала ново предложение за регистрация на кандидатска листа (Приложение № 65-НС от изборните книжа), заведено под вх. № 5-2/02.02.2021 г., с което не се представят доказателства за обстоятелства по чл. 258, ал. 5 ИК относно позицията в листата на Никола Христов Кръстев, а се иска РИК да промени подредбата на регистрираната с решение № 46-НС от 28.02.2021 г. кандидатска листа на ПП „Има такъв народ“. В предложението се иска разместване на подреждането, както следва: кандидатът Никола Христов Кръстев, регистриран под № 3 съгласно решение № 46-НС от 28.02.2021 г., да се регистрира под № 9, а останалите кандидати от листата да се подредят с едно място напред.
Централната избирателна комисия намира, че когато заявлението е подадено след приемане на решението на районната избирателна комисия, искането на партия или коалиция за промяна в подредбата на вече регистрирана листа е неоснователно и не следва да се уважи.
Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на партия „Има такъв народ“, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов чрез Виктория Димитрова Василева – пълномощник, срещу решение № 74-НС от 02.03.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски.
Решението на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, подлежи на обжалване пред Административен съд – София-област, чрез РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в тридневен срок от обявяването му.
Председател: Александър Андреев
Секретар: Севинч Солакова
ССт/ЛТ
* Публикувано на 04.03.2021 в 21:40 часа

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *