КЕВР лицензира частна газова борса

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди издаването на лиценз за работа на две газови борси – държавния „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и частната „Българска енергийна търговска платформа“ АД. И двата оператора ще организират борсов пазар на природен газ, като лицензиите им са за срок от 35 години.

„Газов Хъб Балкан“ ще получи право на експлоатация и поддръжка на газоразпределителна мрежа. Досега дружеството само управляваше платформата за търговия с природен газ, стартирала през януари 2020 г. От доклада на регулатора става ясно, че „Българската енергийна търговска платформа“ планира да заработи в най-популярния сегмент търговия „Ден напред“, като е заложено през 2021 г. да стартира и дейността в сегмента „Търговия в рамките на деня“ и по дългосрочни договори. Софтуерът на платформата за търговия ще бъде предоставен от Trayport – платформата, с която работят Българската независима енергийна борса и „Газов хъб Балкан“. Клиринговите услуги ще бъдат осигурени от „Клиър Екс“. Реализацията на частната борса ще се осъществи частично със собствен капитал и с банков кредит.

Справка в Търговския регистър показва, че Българската енергийна търговска платформа е с капитал 50 хил. лв., а директорите й са Георги Цветанов Найденов, бивш член на Съвета на директорите на „Българска стокова борса“ и „Софийска стокова борса“. Другият директор е Киро Георгиев Киров, който е акционер и член на Съвета на директорите в десетки енергийни дружества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *