НС: Преиздаването на шофьорските книжки да става за срок от три дни

Въвеждането на нова административна услуга за българските граждани при подмяна на свидетелство за управление на моторни превозни средства с предвиден срок до три работни дни от подаването на заявлението, гласува Народното събрание с приетия в рамките днешното пленарно заседание на първо и на второ четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи.

В доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се посочва, че с нормативните изменения се прецизира и кръгът от субекти, за които е налице законово основание за издаването на дипломатически или служебен паспорт.

Към настоящия момент единствено председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и директорът на Служба „Военно разузнаване“ (СВР) са имали право на такъв паспорт.

С промените в този кръг се включват ръководителите на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) предвид спецификата на дейността им.

Със законопроекта се цели да бъде премахната и практическата възможност всеки дееспособен български гражданин да получи служебен паспорт, ако регистрира юридическо лице с нестопанска цел, което представлява сдружение, федерация или браншова организация, и бъде избран в ръководството им, се посочва в доклада.

С промените се регламентира законово основание за получаване на служебен паспорт да имат членове на ръководствата на лицензираните спортни федерации, вписани в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта, членове на ръководствата на представителните организации на работниците и служителите на национално равнище и представителните организации на работодателите на национално равнище.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *