Омбудсманът поиска прозрачно отчитане на парното

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от топлинните счетоводители при обслужването на гражданите. Повод за становището на обществения защитник станаха приетите от парламента изменения в Закона за енергийната ефективност, които регламентират масовото въвеждане на уредите за дистанционно отчитане на топлинната енергия – индивидуални топломери, радиаторни разпределители и водомери за топла вода, за битовите клиенти на топлофикациите. По този начин ще се намалят прогнозните елементи в сметките за топлинна енергия с цел гарантиране правото на гражданите на заплащане на реално ползвани услуги, отбелязва омбудсманът.

Новите устройства ще позволят ежемесечно отчитане на реалното потребление на топлинна енергия и при пълното им въвеждане в сградите ще отпадне необходимостта от изготвянето на годишни изравнителни сметки. Наред с това на дневен ред излизат въпросите за стойността на уредите за дистанционно отчитане на топлинната енергия и за цените на услугите, свързани с ежемесечното отчитане, които се предлагат от топлинните счетоводители. Диана Ковачева очаква, че след влизането в сила на промените в Закона за енергийната ефективност в Министерството на енергетиката своевременно ще бъде анализирана необходимостта от промени в действащата Наредба за топлоснабдяването. По този повод омбудсманът очертава проблемите, които е необходимо да бъдат разрешени по нормативен път. „В момента фирмите за дялово разпределение нямат задължението да публикуват цените за услугата „дялово разпределение“, които са предмет на договореност с топлофикационните дружества. Гражданите по никакъв начин не участват в този процес и узнават за размера на тези цени едва с фактурата за плащане, което е неприемливо“, изтъква Диана Ковачева. Проверките по жалби и сигнали на граждани показват, че е масова практика топлинните счетоводители да не публикуват тези цени, което е в нарушение на принципите за публичност и прозрачност. В отделни случаи топлофикационни дружества публикуват ценоразписи на пакети от основни услуги за дялово разпределение, отчитат от пресцентъра на омбудсмана.

Регулациите в сектора са важни и поради факта, че смяната на фирма за дялово разпределение е затруднена предвид техническите особености на средствата за дялово разпределение, които са различни за топлинните счетоводители. „Не бива да се пренебрегва и опасността от неоснователно завишаване на цените на уредите за дялово разпределение с дистанционно отчитане предвид задължението по закон да се инсталират именно такива устройства“, подчертава Диана Ковачева. Омбудсманът отправя препоръка нормативната уредба да гарантира правото на информация на битовите клиенти за цените на всички услуги, които се предлагат от търговците за дялово разпределение. Тя също така настоява гражданите да имат възможност своевременно да се запознават с отчетените показания на уредите в имотите им, за да могат да контролират верността на данните.

 

автор:Дума

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *