Цинична далавера с тестове за Covid-19 в Шумен

Жалбата по този казус е автентичен. Това се случва в европейска правова държава с тази разлика ,че правото отсъства.Закон и ред са само написани но не спазени точки, както от морална така и от етична гледна точка.Поставена е пред Темида и обществото- гледна точка, която е отразена и приета от кукловодите по един начин но прочита на историята би трябвало да предизвика възмущение ропот и гнет в хората, които все още притежават добродетели.

Пълният текс е публикуван без съкращения и цензура неналожена от изфабрикувани подмолни и корумпирани организации като РЗИ ,НОЩ, Здравното мимистерство и министър Бай-ганясалия банкянски толуп Бойко Борисов.

Жалба

от

 

д-р Йорданка Стоянова Йорданова

ЕГН 700606****, с адрес по месторабота:

„ДКЦI Шумен “ЕООД-микробиология

ул. „Цар Освободител “№100, ст.111

тел.**********

постоянен адрес:гр.Велики Преслав

обл.Шумен, ул. ****

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

 

                                                                          

                                         

Работя като лекар микробиолог в ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД по силата на трудов договор  № 317/31.01.2018г. с издател ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД, гр.Шумен.

По силата на трудовия договор и длъжностната си характеристика осъществявам и отговарям за цялостната дейност на лаборатория МИКРОБИОЛОГИЯ, находяща се в сградата на ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД в гр.Шумен, ул.,,Цар Освободител ”№ 100, ст.111.

От страна на настоящия Управител на „ДКЦI Шумен ”  ЕООД д-р Ангелова(от м.07.2018г.) срещу мен постоянно, незаконосъобразно и неетично  се прилага системен, личен, административен натиск, целящ личностното ми и професионално унизяване както и финансово ощетяване като за тези мои твърдения ще се обоснова със следните факти и обстоятелства:

1.Налице е пълно и съвсем съзнателно несъобразяване с мен като лекар микробиолог, на който Медицински стандарт по вирусология (т.1.3.3.,изм.-Д.В., бр. 106 от 2016г.) дава правото  да работя и по специалност вирусология.

  По отношение изследванията за COVID19:Поради промяната на живота ни в условия на пандемия и повишилия се интерес на пациенти, входирах предложение по спешност, относно диагностика на COVID-19, НЕНАЛАГАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНА  АПАРАТУРА И СЪОБРАЗЕНО С КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОТРАТОРИЯ НА,,ДКЦI Шумен” ЕООД.

В цитираното по-горе предложение ясно описах до Управителя на  ,,ДКЦ I Шумен ” ЕООД ЦЕНИТЕ НА УСЛУГАТА, КАКТО И КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА COVID-19, с молба за съдействие да се създаде адекватна организация в най-голямото общинско заведение за доболнична помощ на територията на областта.

Въпреки настояванията ми за спешност по отношение на възможностите за изследване на COVID-19 до момента нямам отговор на гореопоменатите предложения.

 

В края на м. април и началото на м. май се проведоха скринингови  тестове за COVID19 на база ,,ДКЦ I Шумен ЕООД.Пробите се отчитаха от паразитолог и лекар от Клинична лаборатория, издаваха се резултати на хартиен носител само с подпис на лаборант( без име, фамилия, подпис и печат на лекар).

Персоналът на микробиологична лаборатория не беше включен да работи в този скрининг, въпреки че само ние до  момента в ,,ДКЦ I Шумен ЕООД сме били сертифицирани за вирусология( по ЗОВ БШП и за кешови пациенти).

По този повод входирах тъжба 1912/20г. в Районна прокуратура гр.Шумен.

Прокуратура насочи проверката да се извърши от РЗИ-гр.Шумен.

Отговорът, който получих от прокурор М.Славчева не ме удовлетвори.

Oт него дори няма ясно, че става въпрос за реален сблъсък на интереси: въпросния скрининг се извършваше съвместно с РЗИ-Шумен, т.е. не може да влезеш да контролираш нещо, в което пряко участваш!!!

РЗИ като структура има нужния потенциал да проверява, но ако е от друг областен град, за да има стойност и смисъл.Разигра се театър на приятелска основа.

С обективиране на този факт си задавам въпроса и за СРЕДСТВАТА отпуснати за лицата на т.нар. Първа линия за борба с коронавируса.Явно и по този показател Управителя на ,, ДКЦ I Шумен ”ЕООД има незаконосъобразно толериране на едни лаборатории спрямо лаборатория микробиология.

 

В сградата, където се помещава ,,ДКЦ I Шумен ”ЕООД изследвания за COVID-19 СЕ ИЗВЪРШВАТ В ПЪРВА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, която е в наемни правоотношения със собственика на сградата.

В този смисъл, МИКРОБИОЛОГИЯ, за която отговарям не е в кръга от лаборатории за изследване на COVID-19, въпреки че имаме както ресурс, така и подготвени кадри за тези изследвания, които в  условие на пандемия са от изключителна важност за здравето на населението.

Недопустимо е от страна на Управителя на ,, ДКЦ I Шумен ” ЕООД  да  толерира частна лаборатория в изследване на COVID-19,    с приемно гише разположено на източната страна на сградата с вход към хирургичния стационар на,, ДКЦ I Шумен ” ЕООД .

 

2.Постоянен остава и проблема с приемното(8 кв.м.),за микробиология и паразитология-ст.125, където  целодневно се работят урини на Kлинична лаборатория и се оцветяват препарати (за ДКК) с бои, съдържащи токсични багрила.

В общо помещение където върви поток от пациенти за оставяне на проби, получаване на резултати, се вземат биологични материали(гърлени, носни секрети, перианални отпечатъци и др.).Това означава там влизат множество деца,активно население,възрастни презумптивно активни, пасивни носители сега на СOVID-19, сезонни вируси и т.н.

Разнасянето на биологични материали(приемно ст.125-лаборатории ст.111) е предпоставка за вторичната им контаминация, с вероятност за компрометиране резултатите на  пациентите.

При текущите проверките на РЗИ-Шумен няма издадено дори предписание за този не малък проблем.

 

 

3.Използваната компютърна програма, не е в синхрон с лабораторните ни потребностите, лишена е от елементарни защити.Понякога съм лекар с „НУЛЕВ“касов бон, за което все още не е разбираемо дали пробите постъпили на мойта база са заплатени или е издадена фактура за тях.При насочена среща м.август 2019г.  на персонала, работещ в микробиологична и паразитологична лаборатория с Управителя на „ДКЦI Шумен ”  ЕООД, изразихме предложение да се издаде заповед и да се следи за евентуални злоупотреби с нулевите бонове, при което д-р Ангелова реагира негативно…Никаква заповед, Аз съм д-р Ангелова…Аз казвам…

Имам основание да твърдя, че мед. лаборант Светла Русева Неделчева записва лични данни за пациенти,чувала съм да им иска избирателно личните телефонни  номера.

 

4.Съществува пълна ценова несъизмеримост в остойностяване на част от кешови  изследвания за Клинична микробиология, съдържащи идентични и ясно диференцирани показатели в актуалния ценоразпис на НЗОК.

Конкретно имам в предвид микробиологичните изследванията за здравни книжки, които влизат в база-здравни книжки(не база клинична микробиология), а финансовия отчет/каса попада в клинична лаборатория, която няма никакво отношение към работата на тези проби.

 

За да се сдобия с вътрешните правила за формиране на работна заплата в,, ДКЦ I Шумен ЕООД както и колективен трудов договор, касаещ ,, ДКЦ I Шумен ЕООД СЕ ПРИНУДИХ ДА ИЗПОЛЗВАМ ПЛАТЕНА ПРАВНА ВЪЗМОЖНОСТ ДАДЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЯ В ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.На 20.03.2020г. към края на работния ми ден, влязох в кабинета на Човешки ресурси с адвокат(Димитър Господинов Димитров от ШАК, с адрес на кантора гр.Шумен, ул.,,Съединение” 68, ет.1,вх.б,ап.19), защото по острия тон, с който бях призована там от Управителя на „ДКЦI Шумен ”  ЕООД усетих, че трудно ще се справя сама.След дълги полемики, в които се включи и юристконсулта на „ДКЦI Шумен ”ЕООД  получих частично желаната информация на хартиен носител.

Преминавам етап на повече от четиримесечна кореспонденция водена oт упълномощен от мен адвокат с Управителя на „ДКЦI Шумен ”  ЕООД на голяма част от запитванията почти безрезултатно.

Имам съмнения в методиките, по които се които се определят основните заплати на лекарите(работещи на основен и граждански договор),бонусите,разпределянето на допълнителните средства получени от програма ЗОВ БШП.

Заплащането по вътрешни правила не е събразено със спецификата на полагания труд на лекарите-параклиницисти(респ.мед.лаборанти)и разходите за лабораторни консумативи.

 

Неадекватната оценка на труда към обема дейност е фактор да напусне колега, работещ лекар на втори трудов договор в Клинична лаборатория м.март 2020г., който поемаше дълги периоди(поради отсъствие по болест на лекаря на основен трудов договор) диагностика и отчетност в сектора.

За фукнционирането на Клинична лаборатория(м.март-м.април 2020г.)се превеждаха хонороари на външен лекар със  същата специалност.Заместващият лекар не е влязъл нито веднъж в Клинична лаборатория на ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД.Медицинските лаборанти, носеха ежедневно до частната му лаборатория само за подпис МДД и резултатите от изследванията, както и стъклата за ДКК.

Основната ми заплата  от 2015г.(която получавам за 4 часа труд) не е променяна  до момента.Оборота ежегодно показва повишение, когато ми се позволи разширям обхвата на диагностиката т.е. въвеждам нови изследвания, а от м.февруари 2018г. работя на 7 часа.

По вътрешни превила  съм вкл. да получа проценти от 01.07.2019г.,въпреки че на работещите с мен мед. лаборанти им се начисляват от м.октомври 2016г.

До м.април 2019г. в дните  на отсъствията ми не съм имала заместващ лекар.За периодите на тези отсъствия полагах допълнителен труд, за да не се връщат пациенти и затваря микробиологичната лабораторията.Никога не ми е начисляван извънреден труд.

С казуса –заместващ микробиолог Управилелят на,, ДКЦI Шумен ” ЕООД не можа да се справи.Аз подсигурих(м.август 2019г.), микробиолог в напреднала възраст, който само частичко да отчита някои кешови проби,за да не се затваря микробиологичната лаборатория.Това не е пълноценен вариант на този етап.

Бях лишена от премии през 2019г.,без да ми е налагано административно наказание.

 

5.На 12.07.2019г., работеща в микробиологичната лаборатория на ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД проблемна медицинска лаборантка е насочила агресивно настроен мъж(не пациент на лабораторията)в ст.111,  който отправи преки нападки към мен и друга медицинска лаборантка, че сме й оказваме психически тормоз.

Стоях мълчаливо, но напрежението бързо ескалираше, мъжът започна да ни нанася груби, аморални обиди и заплахи към нас и нашите близки-бил ни проучил.В един момент, не издържах, взех мобилния си телефон, застанах пред него и без да повишавам тон, казах да напусне, работното ни място- микробиологичната лабораторията, иначе ще извикам охраната или ще звъня на 112. Тогава той изпадна в ярост, хвърли телефона ми, после ме зашлеви по лявата страна на лицето и от този удар хвръкнаха очилата ми.

Въпросният мъж, след като напусна лабораторията не спираше да крещи, да изрича несвързани обиди, закани, псувни и към Управителя на ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД , старшата сестра и мед.лаборант Христина Драгнева Иванова.

Провокиралата нападението медицинска лаборантка е назначена в,, ДКЦI Шумен ” ЕООД м.април 2016г.

Многократно имах разговори с ръководството и внасях писмени уведомления, предложения, сигнали за системни нейни пропуски, касаещи лабораторните дейности и цялостната й дисциплина, които са предпоставка за спад в качеството на работа и загуба доверието на пациентите, но никога не получих резолюции.

Многобройни са устните и писмени жалби срещу нея от пациенти и медицински работници.

Нямаше етапи на подобрение, визираните проблеми са стационарни, поради което спрях бях спряла всякаква комуникация с нея.

На 14.08.2019г. медицински лаборант Светла Русева Неделчева- 4смяна по утвърден месечен, към 16ч. влезе в лабораторията ст.111, на висок глас започна да крещи, че ще ме пречука, ще ме пребие, вратата беше отворена,  напускайки лабораторията продължава да изрича същото, при което дежурната охрана(Румен Желязков Василев)чува всичко и бързо дойде, за да види какво се случва.Качих се при  Управителя на ,,ДКЦI Шумен ”ЕООД, сигнализирах какво преживявам, абсолютно никакво отношение нямаше, само спомена че искала от нея писмени обяснения  и това поражда вероятно тази реакция.

 

 

Същата лаборантка проявява диверсивно поведение-напр. на 25.06.2020г. грубо ме обвини, че изсипвам изпражнения от контейнери, на чревни проби в ст.111. Нямах изобщо представа какво се е случило, видях някакви по-тъмни следи от грайфер на работни чехли(във ws и  на пода до микроскопа), които почистих и дезинфекцирах  пода.Създаде неоснователна паника, доведе Управителя на ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД, започна да изрича несвързани нападки към мен, при което д-р Ангелова реагира,че и двете имаме вина….

 

На 13.07.2020г. мед. лаборант Светла  Русева Неделчева внася сигнал в,, ДКЦ I Шумен” ЕООД, срещу колежката си, където се визира и моето име.Категорично написаните в него факти не отговарят на действителната ситуация.

Повече от година  има образувано Досъдебно производство 793/2019г.

От предоставената ми документация с показания в полицията установих, че подбудителката на нападението ни мед.лаборант Светла  Русева Неделчева е  лъжесвидетелствала, тъй като в момента  на инцидента тя не беше в ст.111.

 

Ръководството на ,,ДКЦ I Шумен ” ЕООД Шумен не подходи с разбиране към мен и нападнатана мед. лаборантка Христина Драгнева Иванова.Сменена беше само бравата на лабораторията- ст.111 и се постави бутафорна камера в приемното ст.125, която не беше стоп-фактор,  неколкократно  мъжът,който ни нападна отново да се застоява в приемното(без да е пациент)  при мед.лаборант Светла  Русева Неделчева, за да демонстрират колко са недосегаеми и как полиция и прокуратура стоят зад гърба им, което твърдяха в и деня на нападението ни в контекста,че…Не сме наясно кого познават?

На мой въпрос след нападението, какво ще направи  д-р Ангелова за нашето спокойствие, последва мълчание, а на въпрос това значи ли да напускам, без да се замисли ми каза-Напускай!…пред свидетел-мед.лаборант Христина Драгнева Иванова.

 

Имам дълбоки съмнения относно управленческите качества на д-р Ангелова и лигитимността на заеманата от нея позиция при положение, че в период на 10 години не е практикувала като лекар.

 

Моля да се извърши финансова ревизия на,, ДКЦI Шумен ” ЕООД:

1.По отношение на всички външни плащания(хонорари,ремонти, закупуване на апаратура, разходи за командировки и др.)

2.Изплатени премии/бонуси  на работещите в ,, ДКЦI Шумен ” ЕООД за положен труд през 2018г. и 2019г.

3.Изплатени суми по ЗОВ БШП на работещите по програмата лекари и мед.лаборанти и др. специалисти за период 2017г.-2019г.

4.Съпоставимост между приходи и разходи в подадените данъчни декларации на дружеството за финансовите 2018г.,2019г.

5.Да се уточнят всички ,,нулеви касови бонове” в структурата.

 

Моля за вашата защита и съдействие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКАЗАТЕЛСТА:

 

-Диплома за висше образование и специалност с издател МЕДИЦИНСКИ              УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

-Трудов договор №317/31.01.2018г.с издател ,, ДКЦ I Шумен ” ЕООД

-Длъжностна характеристика на д-р Йорданка  Йорданова с издател ,, ДКЦ I Шумен ” ЕООД

-Жалба(подлистник) към Община Шумен/23.01.2019г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Отрязък №2-резултат от скринингово изследване за COVID-19

-Предложение с вх.№45/04.05.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Предложение с вх.№75/26.06.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Искане с вх. №46/05.05.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Сигнал с вх.№58/21.05.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Сигнал с вх.№74/26.06.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Справка за здравни книжки с „нулеви бонове“-с издател ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД

-Молба с вх.№83/08.07.2020г.-с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Вътрешни правила за работни заплати в ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД в сила от 01.01.2020г.-с издател ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД

-ЗДОИ с вх. №59/26.05.2020г. -с издател д-р Йорданка  Йорданова

-Отговор с изх. №212/09.06.2020г. с издател ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД

-ЗДОИ с вх. №73/26.06.2020г. -с издател д-р Йорданка  Йорданова                                     –Отговор с изх. №283/14.07.2020г. с издател ,,ДКЦI Шумен ” ЕООД

-Сигнал с вх.№86/13.07.2020г.-с издател мед.лаборант Светла Русева Неделчева

 

 

 

 

С уважение:

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *