Над 20% спад в производството на пчелен мед

Миналата година са загинали 44 150 пчелни семейства. Това показва статистика на земеделското министерство за пчеларството в България през 2020 г. Спрямо 2019 г. обаче броят на унищожените пчелни семейства и загуби, нанесени по различни причини, отбелязва спад от -24,4%. Сред причините са изредени отравяне (12 473), болести (9 705), глад (6 813) и други (15 159).

Данните, събрани от анкетираните 2764 стопанства с пчелни семейства, показват още, че в резултат на неблагоприятните климатични условия през 2020 г. производството на пчелен мед намалява до 9066 тона. Това е с 21,3% по-малко спрямо 2019 г. За година средният добив от едно пчелно семейство намалява с 18,7% до 13,3 кг.

Според статистиката към 1 октомври 2020 г. броят на пчелните семейства намалява незначително до 863,3 хиляди спрямо 2019 г. (-0,5%). Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2020 г., пада до 680,3 хиляди (-3,2%). Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2020 г. е 11 626, което е спад от 15,6% спрямо предходната година.

С 30,3% по-малко са стопанствата, в които се отглеждат от 1 до 49 пчелни семейства, докато тези с 50 и повече се увеличават с 5,6%. Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство нараства със 17,9% до 74,3.

За изследвания период са продадени 4894 тона пчелен мед на преработвателните предприятия, директно – 1800 тона, на търговците на дребно – 448 тона, за промишлеността – 634 тона, а за собствена консумация са отделени 1399 тона. През 2020 г. само 11 от анкетираните стопанства с 2263 пчелни семейства са посочили, че имат 16 споразумения (писмени или устни) със земеделски стопани за опрашване на култури.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *