Да празнуваме международния ден на архивите!

Знаехте ли, че 9 юни е Международният ден на архивите? Може би вече сте го празнували във вашата страна, чрез събития и инициативи, организирани от вашата национална или регионална институция или професионална асоциация, както е в Сенегал, Япония или Каталония?

На 9 юни в цял свят професионалистите архивисти обединяват гласовете си, за да покажат всъщност защо е толкова важно да се подпомагат архивите и професията архивист. Това е прекрасен повод да се открие и опознае по-добре нашата професия!

Малко история

По време на Международния конгрес на архивите във Виена през 2004 г.  двете хиляди участници приеха резолюция, която постави пред Обединените нации искането да се учреди международен ден на архивите. Отделни страни вече имаха свой национален ден на архивите, за да покажат пред обществеността и управляващите, значението на архивите.

Генералната конференция на ЮНЕСКО обяви по време на своята 33-та сесия, състояла се в Париж през 2005 г., че 27 октомври ще бъде световният ден на аудиовизуалното наследство. Този международен ден веднага се превърна във великолепен повод да се покаже пред публиката значението на аудиовизуалните архиви и още един способ  за да се насърчи опазването на тези архиви.

Инициативата беше прекрасна, но още тогава бе изтъкнато, че тези архиви не са единствените, които имат нужда от специално  внимание.

По тези причини, по време на своята генерална асамблея през ноември 2007 г., МСА реши да лансира идеята за международен ден на архивите на 9 юни. Тази дата бе избрана, тъй като МСА е създаден под егидата на ЮНЕСКО, именно на 9 юни 1948 г. Този избор бе одобрен от изпълнителния комитет на МСА и приет от цялата архивна общност.

Защо именно Международен ден на архивите?

Можем да помислим, че календарът е препълнен с международни дни, които да отбелязваме. Обаче, обществената представа за архивите е неясна: често ги бъркат или смесват с библиотеките, понякога архивите се възприемат само като документи, предназначени за вътрешна употреба, до които се достига трудно и които представляват интерес само за историците. Това възприятие на обществеността за архивите и институциите, които ги създават не е точно. Тази тревожна картина оказва влияние върху финансовите и човешките ресурси, които управляващите и администраторите отделят за работата с документите и архивите и за архивните институции.

Важно е да се напомни, че архивите са документи, създадени, получени и запазени като доказателство и информация на дадена институция или личност, в изпълнение на правни задължения или осъществяване на своята работа. Архивни документи са документите, които се съхраняват от онези, които ги създават, наследяват или от съответна архивна институция, предвид тяхната правна стойност или историческо значение.

Архивите са част от културното наследство и източник на информация. Архивното наследство е неоспоримо доказателство за икономическото, политическото, социалното и културно развитие на човечеството. Разнообразието на архивните извори и формати е огромно. За да се гарантира запазването им е необходим всестранен подход, който да отчита всички видове и форми на архиви. Не бива да се концентрираме върху един единствен вид документи, тъй като и другите категории архиви заслужават внимание..

Благодарение на международния ден на архивите ние можем:

  • Да обърнем внимание на обществеността върху значението на документите и архивите, защото те са основата на техните права и идентичност.
  • Да обърнем внимание на управляващите за ползата от документалния мениджмънт за доброто управление и развитие
  • Да обърнем вниманието на обществото, на публичните и частните среди, върху необходимостта от дългосрочно опазване на архивите и осигуряване на достъп до тях.
  • Да популяризираме пред широката общественост уникални, изключителни и редки документи, съхранявани в архивните институции,
  • Да подобрим представата за документите и архивите и да популяризираме архивите в световен мащаб.

Международен съвет на архивите

  Ние, българските архивисти, които отбелязваме на 10 октомври своя професионален празник се присъединяваме към инициативата на Международния съвет на архивите и желаем успех на колегите архивисти по всички краища на света в изпълнение на благородната ни мисия!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *