Омбудсманът на РБългария се срещна с ФПБ

Днес в София се проведе работна среща между ОМБУДСМАНА на Р България и Федерация на потребителите в България /ФБП/ на тема, защита на потребителите в условията на непрекъснато нарастващите цени на топлинната енергия и условията на нейното отчитане. Домакин на срещата бе доц. д-р Диана Ковачаева – Омбудсман, ФПБ бе представена от нейният председател инж. Емил Георгиев.

Инж. Емил Георгиев сподели информация за работата на ФПБ.

Той подчерта, че по време на пандемията, офиса на федерацията не е бил затворен нито за ден. При стриктно спазване на необходимите епидемиологични мерки, работата е продължила без прекъсване.

От началото на годината във ФПБ са постъпили множество жалби на потребители. Над 320 от тях са свързани с Топлофикация София. Монополното дружество основателно е обвинено за неоснователно завишаване на сметките за топлинна енергия в порядъка на над 20 процента, въпреки намалението на цената на природния газ. Въведена е лоша практика от страна на фирмите за дялово разпределение да таксуват посещенията за отчитане на топломерите.

Обсъдено бе предстоящото вдигане на цената на топлинната енергия. Г-жа Ковачева изнесе информация, че в КЕВР без да са получили финансов отчет на Топлофикация София за 2020 год.

си позволяват да планират от 01.07.2021 год. повишаване на цената на топло-енергията. Обсъдени бяха и лошите практики на топлофикация да отчитат топло-енергията по прогнозни цени, нещо което е в разрез с Европейските директиви, както и отказа на топлофикация да се постави топломери на изхода на абонатните станции. Този акт сам по себе си узаконява всяка кражба от страна на Топлофикация.

Инж. Емил Георгиев представи документи с които се доказва ощетяване на столичани в размер на един милиард осемстотин шестдесет и три милиона лева, прикрити успешно от разследващите органи.

В заключение двете страни излязоха решение за организиране на съвместна среща с министъра на енергетиката по дискутираните проблеми и задълбочаване на съместната им дейност в защита на потребителите в България.