Разработиха и внедриха автоматизирана платформа за кандидатури за работа в България

Въвеждат автоматизиран софтуерен продукт за бърз и лесен достъп до кандидатстване за работа. Чрез иновативни подходи, като автоматизираната система за подбор на служители, ресурсът време се превръща във финансов ресурс. Тази платформа е въведена като част от подбора на служители във финансовата компания, специализирана в търговия със злато, сребро, обмен на валута – Tavex

Новата платформа значително улеснява кандидатстването за работа.  Пазарът на труда се променя и компаниите следва да бъдат все по-адаптивни към процесите, които се случват на него. Според статистиката, на всеки 1000 кандидати за работа, компанията наема 1. Чрез автоматизирания подбор, могат да бъдат прецизирани значителни количества кандидати. Това е платформа, която е разработена изцяло спрямо нуждите на финансовата компания – това е бутиков продукт, който други компании не използват.

Кандидатстването чрез иновативната автоматизирана платформа за подбор на служители се осъществява на няколко етапа, като едно от предимствата ѝ се изразява в това, че не се изисква представянето на дълга и детайлна автобиография. Тя бива замествана чрез кратки въпроси в една от стъпките на кандидатстването.

На първия етап кандидатът попълва личните си данни, а на втория – отговаря на 3 въпроса. След този етап системата автоматично селектира кои кандидати са подходящи да преминат на следваща стъпка и кои не. Одобрените получават автоматично съобщение още в деня на кандидатстването с график и свободни часове за интервю, където сами могат да изберат удобно за тях време. Платформата ще има функцията да се превръща в своеобразен дневник на кариерния път на всеки един служител – от кандидатстването му за работа до напускането му. Ще се оформя своеобразно електронно досие на служителя, което да проследява пътя му в компанията. Така на всеки служител ще се гледа не просто като на изпълнител, а като на развиваща се единица в компанията.

С разработването на автоматизираната платформа, Tavex участва в наградите Employer of Choice 2021, които ще бъдат връчени през юни тази година, в категория “Иновации в подбора”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *