Кристиан Иванов Вигенин е български политик

Кристиан Иванов Вигенин е български политик – представител на България в Европейския парламент (2007; 2007–2009 и 2009-2013), министър на външните работи от май 2013 до август 2014 г.[1]Кристиан Вигенин е роден на 12 юни 1975 г. …

Read More