Забраняват вецове на реки без язовир

Забранява се изграждането на ВЕЦ-ове на реки, освен ако не се използват изградени язовири и съоръжения към тях. Това гласят промени в Закона за водите, подготвени от екоминистерството. Промяната се налага заради необходимостта от опазване на водните екосистеми и е превантивна мярка срещу влошеното състояние на повърхностните водни тела, обосновават се от ведомството.

В мотивите е записано, че страната ни вече не се нуждае от нови водноелектрически централи. Още през 2018 г. България е постигнала целта си 20% от електроенергията да е от такива мощности. До края на 2030 г. делът на енергия от възобновяеми източници трябва да е 27,09%, но е предвидено тя да дойде от вятърна и слънчева енергия, както и чрез увеличаване на използването на биомаса.

Забраната обаче няма да важи за вече одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешителни за изграждане на вецове.

Когато оттокът на реките е много малък, има въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните басейни и не е осигурена хидравличната непрекъсваемост на реката, водовземането от вътрешни реки ще бъде изцяло забранено, а не само за електропроизводство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *