Изготвя се нов кодекс за устройствено планиране и строителство

Строително-инвестиционният бранш разработва  нов кодекс за устройствено планиране и строителство.

До края на годината се очаква да бъде готов проектът, който да обединява темите на няколко ключови закона, които регламентират строително-инвестиционния процес.

Инициативата за законодателната реформа е на браншовите организации в сектора – Камарата на архитектите, Камарата на строителите, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на инженерите по геодезия, Съюзът на архитектите, Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти и Националната асоциация на строителните предприемачи.

Целта на проекта е да бъдат решени дългогодишните проблеми, свързани с постоянните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и наличието на разнопосочни нормативни документи, които често си противоречат и не защитават ефективно обществения интерес.

Синхронизирането на цялата нормативна уредба на базата на единни принципи и терминология ще подобри устойчивото развитие на строително-инвестиционния процес и създаването на качествена градска среда, коментират инициаторите.

Извършените промени ще доведат до облекчаване на административните процедури, подобряване капацитета на публичната администрация, стимулиране на инвестиционната инициатива и на възможностите за публично-частно партньорство, ограничаване на корупционни практики.

Проектът на новия Кодекс за устройствено планиране и строителство ще бъде обект на  дискусии и консултации с всички браншови организации. След това документът ще бъде внесен за разглеждане в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До създаването и приемането на новия кодекс продължава оптимизирането на ЗУТ и преразглеждането на последните му промени, които затрудняват инвестиционния процес.

През юни браншовите организации внесоха предложения за промени в ЗУТ, които имат за цел облекчаване на инвестиционната инициатива и създаване на условия за постигане на качествена архитектурна среда.

АВТОР СТРОИТЕЛИ-БГ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *