РДНСК спря незаконен ремонт на язовир край Видин

Незаконен ремонт на язовир „Дражинска бара“ установи РДНСК Видин след проверка по документи и на място на строеж първа категория: „Ремонт и възстановяване на язовирна стена и съоръженията към нея на Язовир „Дражинска бара“, с. Дражинци, община Ружинци, информират от ведомството. Извършената проверка е в резултат на писмен сигнал от областния управител на област Видин. Строителният контрол констатира, че общината не е одобрила проект и не е издала Разрешение за строеж за язовир „Дражинска бара“, който е публична общинска собственост. Строежът се изпълнява от „МОНТАЖИ“ ЕАД, които с уведомително писмо от 07.08.2020 г. до кмета на община Ружинци посочват, че Експертен съвет към „ДКК“ ЕАД е одобрил техническия проект. Също така е отбелязано, че за предвидените ремонтно-възстановителни дейности не се изисква разрешение за строеж за текущ ремонт. Строежът няма и технически надзор. С Решение №495/13.07.2018г. Министерски съвет определя „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възлага ремонтите и реконструкциите на язовири-държавна и общинска собственост. Тя от своя страна възлага изпълнението на „МОНТАЖИ“ ЕАД. Извършената проверка от служителите на РДНСК Видин показа, че описаните и извършени строително-монтажни работи не представляват текущ ремонт. Същите попадат в хипотезите на Допълнителните разпоредби в ЗУТ за „Основен ремонт“. И предвид императивните разпоредби на ЗУТ, ДНСК приема за нищожни решенията на Експертния съвет към „ДКК“ ЕАД. След установените нарушения по ЗУТ е в ход процедура за спиране на строителството и забрана достъпа до строежа. Предстои административно наказателно производство за всички участници в строителството.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.