„София Хотел Балкан“ поема малко въздух, но остава под въздействието на кризата

„София Хотел Балкан“ увеличава приходите към края на второто тримесечие и успява да намали загубата за периода в сравнение със същия на миналата година, но кризата с коронавируса продължава да тежи на дейността на хотела.

Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството за второто тримесечие на годината, публикуван на сайта x3news.com.

Общите приходи от дейността на дружеството към 30 юни възлизат на 6,788 млн. лева спрямо 5,613 млн. лева година по-рано. Почти половината от тях са реализирани от нощувки – 3,348 млн. лева към края на второто тримесечие на 2021 г. спрямо малко над 3 млн. лева за същия период на 2020 г.

Приходите от отдел Хранене възлизат на 1,835 млн. лева спрямо 1,668 млн. лева, а от наеми са за 613 хил. лева спрямо 739 хил. лева година по-рано.

Приходите от държавно финансиране – по програмите за подпомагане на засегнатия от коронавируса бизнес, възлизат на 864 хил. лева към 30 юни спрямо 40 хил. лева година по-рано. Тези приходи правят голямата разлика в приходите от дейността на консолидирана разлика в размер на 1,114 млн. лева. Ако се елиминират, то ръстът на приходите от дейността би бил само 290 хил. лева.

Дружеството увеличава финансовите разходи към края на юни с 37 хил. лева до 2,122 млн. лева заради увеличени главници, което води и до увеличаване на лихвите.

 

„София Хотел Балкан“ обаче намалява разходите за външни услуги с 675 хил. лева и за материали със 151 хил. лева, както и разходите за заплати и осигуровки с 434 хил. лева до 1,677 млн. лева от 2,111 млн. лева година по-рано.

Хотелът успява да отчете оперативна печалба в размер на 570 хил. лева към края на юни при оперативна загуба от почти 2,6 млн. лева към края на юни 2020 г.

С увеличените финансови разходи обаче нетният резултат е загуба в размер на 1,544 млн. лева спрямо 4,656 млн. лева година по-рано.

Към 30 юни дружеството отчита 291 хил. лева нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти, докато миналата година беше на минус почти 3,9 млн. лева.

Активите на компанията остават относително стабилни на стойност 188,35 млн. лева към 30 юни спрямо 188,692 млн. лева към 30 юни 2020 г.

„София Хотел Балкан“ очаква спадът на броя гости и нощувки, реализирани в хотелите на групата, да продължи заради коронавируса.

Същевременно компанията отчита и резултатите от проведеното на 24 август общо събрание на акционерите. Наред с обичайните точки – за приемане на финансовите отчети, отчетите на одитора, на директора за връзки с инвеститорите и т.н., акционерите са одобрили увеличаване на размера на заем, отпуснат от „Юробанк Кипър“ от 5 млн. евро на 7,2 млн. евро при запазване на условията и обезпеченията.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *