Промени в закона за по-лесно издаване на разрешение за строеж искат от бранша

Координационният съвет на браншовите организации в строително-инвестиционния сектор ще работи за облекчаване на процедурата по издаване на разрешение за строеж. Инициативата за нормативна реформа ще се развива паралелно в две …

Read More