Държавата ще финансира пилотен проект за производство на електричество от геотермални източници

Няколко основни направления, по които сектор Туризъм ще бъде подпомогнат са включени в изготвения от българското правителство Национален план за възстановяване и устойчивост. Едно от тях е финансиране за енергийно обновяване на сгради. Планирани са 617,6 млн. лв., в т.ч. в областта на производството, търговията, услугите, както и сгради от сектор туризъм. Това стана ясно на среща в МРРБ, на министрите на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова и на туризма Стела Балтова с представители на туристическия сектор. Една от планираните инвестиции е по перо „Енергийна ефективност в сграден фонд“. По този компонент са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници. Туризмът е посочен и в Програмата за развитие на регионите, стана ясно още от думите на министър Балтова, като тук програмата подкрепя инфраструктурни мерки в редица услуги. Друга възможност за финансова подкрепа е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката. Планът за възстановяване и устойчивост е възможно да бъде одобрен до края на 2021 година, съобщи министър Балтова и допълни, че потенциалните бенефициенти трябва отсега да се подготвят.

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *