Програмата за развитието на София през идните седем години беше приета от СОС

Програма за София, която е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027 г., беше приет на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък, съобщават от общината.

„Целта на плана е да отговорим на изискванията за европейско финансиране през новия период и да се обединим около визията за развитие на града в следващите шест години. Към плана разработихме индикативен списък със 70 проектни предложения, за които към момента са ясни инвестиционните намерения на Столична община или са предложени от граждани, организации или бизнеса. Важно е да се отбележи, че през целия период на реализация списъкът с обекти може да се изменя и допълва, включително и с нови проекти“, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова, която е вносител на доклада.

Планът за интегрирано развитие на Столична община е създаден в периода май 2020 – септември 2021 г. от общинското предприятие на Столична община „Софияплан“. „След това беше разгледан от всички зам.-кметове, които дадоха своите бележки и предложения за проекти. По мое настояване беше разширен както списъкът с проекти, така и обхватът, за да се включи цялата община“, поясни Фандъкова.Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на общината.

 

Стратегическата рамка на плана включва три стратегически цели – по-устойчиво развитие и подобрена свързаност, повишаване на конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието, по-развити социална и културна среда. За постигането им са формулирани пет основни приоритета и 14 специфични цели. Разработени са и 104 мерки към различните специфични цели. Определени са и зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и устойчиви ползи за обществото.

Мерките и проектите подлежат на финансиране от различни източници с комбиниране на секторни финансови средства и други възможни източници, включително и собствено финансиране. В настоящия програмен период фокусът на планирането е стимулиране на развитието на територии и интегрирани инвестиции.

За реализацията на Плана след приемането му ще се създадат две структури – Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор в съответствие с изискванията на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., както и Звено за управление.

Общата индикативна стойност на бюджета на Програма за София е представена в три финансови прогнози – песимистична, нормална и оптимистична, като песимистичният вариант е 5 380 422 998 лв., реалистичният – 5 890 224 594 лв., а оптимистичният – 6 745 373 015 лв.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Десислава Попова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *