Листовете ONDULINE® КЛАСИК – първият вълнообразен покривен материал в света

Производителите на азбесто-циментови листове, керемиди и метални листове покриваха голям дял от пазара на покривните материали в България до началото на 90-те години. В резултат на установените здравословни рискове, свързани с …

Read More