Всяка трета ипотека в София, три на всеки пет в топ 4 на градовете у нас

Делът на ипотеките (договорни и законни), сключени в четирите големи града на страната, продължава да е около 60% от всички у нас. Данни от Имотния регистър към Агенцията по вписванията …

Read More