ДОБРОТО НА СТРАНАТА НИ 

 

Премиерата на „Доброто на страната ни“ е първа от спечелилите конкурсната Проектна програма`21 на Театър НАТФИЗ спектакли. Зад нейната продуцирана от Академията реализация застават завършили образованието си възпитаници, както и настоящи студенти от актьорските класове на проф. Снежина Танковска и проф. Здравко Митков.

Пиесата е адаптация на британската писателка Тимбърлейк Уъртънбейкър по романа

„Плеймейкърът“ на Томас Кинийли (автор на „Списъкът на Шиндлер“). В нея се описват действителни исторически личности и събития свързани с акостирането на Първата затворническа флота в Сидни и създаването на наказателната колония. Основаването ѝ се счита за раждането на Австралийската държава. Сюжетът разкрива опитите на затворниците да поставят любовна комедия, чиято премиера е първото театрално представление в историята на Австралия.

Какво стои в основата на цивилизацията и цивилизованото общество – тогава и днес е въпрос, чийто отговор предстои да открием в постановката на Тодор Димитров.

Премиера 3, 4 и 11 декември 2021 г., 19.00 ч., Голяма сцена, Театър НАТФИЗ

Молим тези от вас, които проявяват интерес, да заявят желанието си да видят спектакъла, за да подготвим необходимите пропуски. Напомняме, че според действащата Заповед на министъра на здравеопазването право на достъп могат да получат единствено представилите сертификат.

Десислава Димитрова