Мильо Балтов – романтичният образ на вярата

150 години от рождението на художника

14 декември 2021 – 27 февруари 2022 г.

Откриване: 14 декември, вторник, 18:00 ч., Галерия „Васка Емануилова“

Изложбата е част от програмата „Реставрация на паметта“ на галерия „Васка Емануилова“. Началото на тази програма е поставено през 2012 г. с цел възстановяване паметта за неизвестни или забравени имена от българското изкуство. Художникът Мильо Балтов е една от интересните фигури в тази история на забравени имена.

Мильо Балтов, Св. Арх. Михаил, 170 х 71 см., храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, Стрелча

Името на художника и общественика Мильо Балтов неизменно присъства в културния живот на град Стрелча – чрез иконите и стенописите в катедралния храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, както и в музейната сбирка на Историческия музей, в чийто фонд се съхраняват близо 30 негови произведения. Множество декоративни и иконописни творби в храмове от пазарджишкия регион също носят неговия подпис. Художествено-декоративната дейност на художника съвпада с подема в храмовото строителство след Освобождението, движено от стремежа да се придаде колкото е възможно по-представителен вид на новостроящите се църкви. Много от параклисите и църквите, които М. Балтов декорира, са посветени на архангел Михаил и са паметни места за падналите във войните. В някои от създадени от него икони се разпознават образи на исторически личности, а други са добили статута на чудотворни.

Мильо Балтов учи във втория випуск на Рисувалното училище при Ярослав Вешин. В неговите портрети и икони личат уроците на професора, към които художникът се придържа въпреки превратностите на съдбата и обществения дълг: отношение към изразителността на линията, изграждане на триизмерност, интерес към пластичността и обема, търсене на ефектно осветление, стремеж към изискана класическа композиция и поза, опит да се постигне плътен и материализиран колорит, да се изгражда посредством светлосянката и вальорите и т.н.

Днес можем да включим името на художника Мильо Балтов в списъка на художниците представители на един любопитен междинен етап в историята на българското изкуство, благодарение на изследователските усилия на различни институции и личности. Едно бъдещо по-пространно изследване  може да събере и систематизира творчеството на Мильо Балтов и да очертае по-ясно сложните пътища на идеите на изкуството му извън родния му край.

Изложбата се осъществява в сътрудничество с Исторически музей – Стрелча, Художествена галерия „Станислав Доспевски“, Пазарджик, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и частни колекции.

Мильо Балтов, Портрет на Дена Балтова (дъщеря на художника), началото на ХХ в., м. б., платно, 30 х 23,5 см., ИМ – Стрелча