На 23 декември 2021 г. в София, зала България, ще бъде изпълнена „Коледна Оратория за солисти, хор и оркестър от Йохан С. Бах“ с участието на Софийската филхармония, ръководена от  Найден Тодоров.