Агенцията по геодезия, кадастъра и ГРАО излизат от МРРБ, минават под контрол на МС

С предложения за няколко законови промени Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД) официално преминават от структурата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) директно към Министерски съвет. Съответните предложения за промени в Закона за кадастъра и имотния регистър са публикувани за обсъждане на портала Портала за обществени консултации. Желаещите да изпратят своите становища могат да го направят до 1 февруари 2022 г. Преструктуриране: Предлаганите изменения и допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) се налагат от Решението на Народното събрание за приемане на структура на МС от 13 декември 2021 г. Както и в изпълнение на Решение 892 на правителството от 30 декември 2021 г. за предприемане на действия за подготовка на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на МС и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г.-2025 г. С Решението на Министерския съвет е предвидено АГКК, която е второстепенен разпоредител към министъра на регионалното развитие и благоустройството и ГД ГРАО от структурата на МРРБ да преминат към Министерския съвет. Това налага промени в ЗКИР, Закона за гражданската регистрация (ЗГР) и в множество други относими закони, с които ще се регламентира тази структурна промяна. Чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра се правят промени и в редица други закони, вкл. в Закона за гражданската регистрация, с които „Гражданска регистрация и административно обслужване“ се преструктурира в държавна агенция, отново към Министерски съвет. В тримесечен срок след влизането в сила на промените трябва да се приемат няколко нови наредби. снимка: АГКК

www.stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *