Предстои нова законова регулация в онлайн търговията

В: Парламентът подхваща онлайн търговията. Правителството предлага по-сериозни глоби за търговците които нарушават правилата. Освен това друга идея касае начина, по който потребителите получават информация преди да сключат договор. Вече са забранени фалшивите ревюта. За всичко това ще говорим с председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов.

О: Когато говорим за този законопроект, трябва да отбележим, че има три основни момента: Първият е онлайн средата и промените, които настъпват в нея. Имаме задължение за оповестяване на критериите, по които се осъществява класирането на търсенето на определени продукти в онлайн платформите за тяхната продажба. Законът предвижда тези критерии да бъдат посочени в онлайн платформата или интернет магазина. Класирането означава, че тези оператори трябва да информират потребителите за начина на подреждане на различните видове стоки. Например – според броя на закупени телевизори, в зависимост от цената – от ниска към висока или обратно. Всичко това трябва да бъде описано. Потребителят трябва да знае защо на първо място му излиза търговецът ”Х” или търговецът „У”.

В: Има ли значение дали става въпрос за търговец или за частно лице?

Димитър Маргаритов

О: Това е друг изключително важен момент. Ние и преди сме коментирали как потребителите, пазарувайки в големи интернет платформи, се заблуждават, че купуват от еди-коя си фирма, а впоследствие се оказва, че са закупили стоката от физическо лице и техните основателни претенции за рекламация при дефект не могат да бъдат уважени, тъй като в действителност по отношение на физическите лица нашият закон не се прилага. Тук задължението на тези администратори ще бъде да информират много ясно и категорично потребителя, дали лицето „Х“, което предлага въпросната стока, е търговец или не е и тогава вече на базата на цялата останала информация, с която потребителят разполага, преди да реши да си купи или не той ще знае, че ако се получи някакъв проблем, ще бъде защитен в по-голяма или по-малка степен. Тук трябва да отбележим, че отзивите трябва също да бъдат подредени и търговецът да гарантира за тяхната автентичност. Искам да кажа, че всичко това което коментирахме до момента, ще се третира като нелоялна търговска практика, а законът предвижда вече по-висок размер на санкциите.

youtube канал: Димитър Маргаритов

В: Кажете, г-н Маргаритов, как ще разберете кои ревюта са фалшиви?

О: Задължение на търговеца ще бъде да докаже пред нас при проверка как тези ревюта са намерили място в неговата платформа за онлайн търговия. Т.е., че този който е написал отзива, е автентичен потребител, не някакъв робот и съответно, че такава сделка за покупка е извършена, за да може коментарът за продукта да бъде действителен.

: Означава ли това, че коментари ще могат да бъдат писани само при сключена сделка? О: Разбира се, че за коментара са необходими преки впечатления, така че всички интерпретации на свободна тема не могат да бъдат приети за автентичен отзив. Това е идеята на закона, да се търсят само доказани отзиви, защото всичко друго може да доведе до заблуда на потребителя.

В: В тези текстове се говори и за едни конкретни санкции които са част от оборота на търговците. Означава ли това, че тези нови санкции ще играят ролята на превантивен механизъм?

О: Разбира се, че размерът на санкцията трябва да има и своя възпиращ ефект.

В: 4% от годишния оборот?

О: Да това е максимумът на санкция която може да бъде наложена за така наречените от закона „широко разпространени нарушения“ и такива със съюзно измерение. Това е вторият важен момент в този закон. За първи път се въвежда такава фигура, която обединява усилията на контролните органи на по-вече от една държава-членка на Съюза в установяването на трансгранично нарушение на потребителското законодателство с голям мащаб. И тогава, в резултат на това сътрудничество, контролният орган в държавата, в която е ситуиран въпросният нарушител, ще може да му наложи санкция, представляваща размер до 4% от оборота му във всички държави-членки, в които извършва своята дейност. И третият важен момент в този законопроект е въвеждането на Директивата за така наречения „двоен стандарт“ при предлаганите на пазарите на Европейския съюз стоки. Искам да подчертая, че до голяма степен това е българска кауза. Нещо, което беше поставено като проблем и прието единодушно от държавите членки на ЕС по време на българското председателство през 2018 година. Направи се директива и вече го виждаме в националното законодателство за да няма двойни стандарти.

 

https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/253555-direktno-25012022g-chast-vtora