Димитър Маргаритов – Правата на потребителите

youtube канал: Димитър Маргаритов

 

Правата на потребителите – Димитър Маргаритов – председател на КЗП

Водещ: Минаваме към болната тема на всички българи, включително и ваша вероятно, всички сме потребители в магазините. Това, което се случва през последната година, е изключително опасно явление. Инфлацията си е инфлация, но в цените на повечето стоки от първа необходимост – говоря за малката потребителка кошница, виждаме една… аз няма да я нарека „търговска спекулация“, защото всеки, който продава, имаме свобода на пазара и няма как да го ограничиш, но в увеличението на цената на олио, на хляб, на други стоки, само месото не е вдигнало цена, които са от първа необходимост, се забелязват отразени търговските очаквания от увеличение на горивата. Т.е. те залагат повече норма на печалба, за да могат да компенсират евентуално бъдещи загуби от увеличението на енергията. Това вдига цените по невероятен начин. Доставна цена, ако е 1 лев, отива на 2, на 3, на 4 лева и нещо отгоре. Как можем да преборим това явление, как може въобще според вас да бъдат защитени потребителите в този случай? Димитър Маргаритов: За голямо съжаление, не може да го преборим през призмата на регулация на цените, защото както казахте, в рамките на пазарната икономика ценообразуването е свободно – дотолкова, доколкото има някои изключения само за регулирани цени на енергоносители в определени сфери. Но общо пазарът знаете, че се подчинява на пазарна логика. Друг е въпросът, че наистина се наблюдава в нашата страна, а може би и не само, опит в аванс да се калкулират поскъпвания на енергоносители, които все още не са се случили. Така или иначе, за съжаление голям е проблемът. Той съществува в момента в Европа, в света и рефлектира върху потребителските цени. Ето сега предстои да видим какъв ще бъде Индексът на потребителките цени, който ще обяви Националният статистически институт за миналата година и който би могъл да бъде репер по отношение на възможностите за индексации на определени цени. Но мисля, че ние просто трябва да наблюдаваме това нещо да не се случва със спекулативна цел – спекулативна дотолкова, доколкото някой умишлено може да укрива стокови наличности и с цел да не ги пуска на пазара, за да задържи един период от време и да се получи дефицит… Водещ: Да ги пусне на висока цена – получава се. Димитър Маргаритов: … за да бъдат пуснати на по-високи цени. Водещ: Получава се това. Димитър Маргаритов: Това е доста труден въпрос за решаване, но разбира се, той може да бъде решен с взаимодействието на всички отговорни институции, които да… Водещ: И „Икономическа полиция“, ако най-сетне започне да работи както трябва. Димитър Маргаритов: Да, които да съществуват системни проверки, кампании и целта да бъде да не се достига до изкривявания на пазара, свързани именно с липсата на стоки. Между другото, имаше и един такъв, за радост кратък – и може би все пак работата на институциите го направи да е толкова кратък – период на изчезване на стоки от първа необходимост в самото начало на пандемията. Не се стигна до продължително такова състояние, което би довело до много драстични ценови промени. Водещ: По едно време маската тук на нашата аптека беше 17 лева, 17 лева беше маската. Димитър Маргаритов: Да, точно за този период говоря, да, да, да. Така излиза, че това не е наказуемо по закон, обаче според мен има механизми, по които ако контролът е засилен и той е всеобхватен – и ние, и колеги от различни сектори, вие споменахте „Икономическа полиция“, но ако става въпрос за тези стоки, които са свързани със спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки, и органите на Министерство на здравеопазването, и т.н., показваме, че можем и мисля, че такъв е пътят за решаване на евентуален проблем, да контролираме нещата и да има наличности. Защото когато има наличности, по-трудно може да се спекулира с цените извън обективните фактори, които в момента, трябва да признаем, влияят върху тяхното повишаване. Водещ: Има ли, мислите ли за по-облекчен начин потребителите да се жалват на вас, на Комисията за защита на потребителите? Аз съм ползвала и съм доволна – преди години имах проблем с интернет доставки и бързо се реши въпроса. Но смятате ли да разширите и обхвата на този начин или по някакъв начин да подобрите връзката с потребителите и жалбите най-вече? Димитър Маргаритов: Да, мисля, че има доста работа, която трябва да бъде свършена, и то в кратки срокове по този въпрос, в две посоки. Първата посока е облекчаване на самата форма за електронно подаване на жалби. Очевидно това ще бъде пътят и сега, и за в бъдеще, по който да бъдем най-леснодостъпни. Получаваме оплаквания от хората, че понякога им е доста трудно, че има много полета задължителни, които трябва да попълнят. И макар и при нас да се подава жалбата електронно, без да е необходимо наличието на електронен подпис, все пак има една информация, най-вече относно търговеца, неговия идентификационен код и т.н., която неминуемо трябва да бъде попълнена.

БСТВ, „Студио Икономика“

Водещ: Нора Стоичкова