Изслушване в Комисия по икономическа политика и иновации към НС

Комисия по икономическа политика и иновации към НС Мартин Димитров, председател на комисията: Г-н Маргаритов, аз имам към вас един много прагматичен въпрос. От цялата ви дейност досега, ако имахте такъв текст, дайте ни конкретна ситуация, при която бихте наложили санкция на територията на целия Европейския съюз. Имали ли сте досега такъв случай, така че ако бихте имали подобен санкциониращ механизъм, да го приложите? Или не сте имали до момента – интересно ми е просто да го изясним?

Димитър Маргаритов

Димитър Маргаритов, председател на КЗП: Благодаря. Уважаеми г-н Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, така и така съм взел думата, да кажа, че по принцип, разбира се, ние подкрепяме законопроекта, и както бъде гласуван законът, така ще го прилагаме като контролен орган, на който ще бъдат възложени тези функции. Конкретно по този въпрос ще се стремя да бъда максимално кратък, но ми се струва, че има наистина известно смесване на понятията. Ние няма да имаме хипотеза, при която да се стига до налагане на санкции от различни органи в различни държави и според мен това е смисълът и така трябва да бъде, защото принципът в правото е, че не може за едно и също нарушение да бъде наложена повече от една санкция. И това така е записано тук. И според мен, максимално коректно, в същия дух, е записано обаче, че при определянето на размера на тази санкция, която вече е предвидена да бъде като процент от оборота, се взема предвид целия оборот, който това дружество е реализирало, включително в други държави членки, а не само там, където е установено. И според мен, както правилно отбеляза проф. Гечев, това е напълно логично, защото когато ние гоним, условно казано, един голям търговец, който осъществява дейността си в цяла Европа и реализира обороти в цяла Европа, то тогава, когато го хванем в такова нарушение, най-справедливо и логично би било той да понесе санкция за това, че го прави в цяла Европа, а не за това, че го прави само в България. И това ще бъде плод на координирани действия между всички органи, подобни нам, във всички държави членки, които са засегнати от нарушението. Т.е. тук има хомогенност и абсолютна невъзможност да се стигне до дублиране на санкцията, дори напротив – пълна гаранция, че ще има само една санкция. А въпросът за това от кои държави да се вземе оборота, е въпрос за определяне на размера на тази санкция. И логиката на директивата и според мен и на нашия законодател би следвало да отчита обстоятелството, че този търговец е достатъчно голям и че той може организационно така да си е разхвърлял дейността и съответно да бъде отчетено това обстоятелство при определянето на размера. А относно вашия въпрос, г-н председател – не, ние досега не сме имали такива случаи, но ако законът не бъде приет по този начин, ще се наложи да имаме много такива случаи, защото големи компании ще дойдат в България и ще си регистрират дружествата тук, където ще правят някакви минимални оборотчета, въз основа на които ще бъдат санкционирани за глупостите, които правят в цяла Европа. Така че аз мисля, че текстът в този вид е добър и ще работи, ако бъде приет.

youtube канал: Димитър Маргаритов

Член на комисията: Само да уточним – какво означава „и дъщерни дружества“? Това как ще го докаже българският регулатор – за свързано лице?

Димитър Маргаритов: Само да добавя тогава. Въз основа на регламента СРС, по който и тук вече наистина имаме много богат опит в координирани действия, защото ние сме участвали в подобни производства, в които други колеги са налагали санкции за различни нарушения. И по безопасността имаме примери, и в областта на геоблокирането, което беше прието преди две години, имаме вече такива примери. Такива примери ще имаме и сега, независимо че няма ние да сме санкциониращи. Ние ще сме участващият орган по СРС и ние имаме, разбира се, пълната информация какво се случва в България с търговеца „Х“, който да речем прилага двоен стандарт в продажбата на шоколади. Т.е. ако той е ситуиран във Франция, тогава ние ще дадем на френските колеги, определени по регламента СРС като основен водещ орган, информацията, която имаме в България, за неговата дейност. Колегите от Германия, от Румъния ще дадат тази информация и в крайна сметка френският орган ще я има, за да определи тотала оборот, въз основа на който ще наложи санкцията в размер на до 4%. Само да добавя, че по отношение на притеснението за това дали могат да бъдат наложени санкции в различните държави, естествено, че в хода на координацията, когато стане ясно, че нарушение е налице, както казва самата г-жа Иванова, то щом е нарушението налице, значи налице е и нарушителят и нарушителят е лицето „Х“. И лицето „Х“ е установено в държавата „Y“. Оттам нататък вече се прави преценка кои са свързани лица с това лице „Х“, т.е. тук не може да има смесване на нарушителите в различните държави, тъй като безспорно в комуникацията по СРС всички органи, които участват в това разследване, приемат, че нарушението е налице.